Розклад оформлення заліків

10.04.2017 | 09:00

Шановні студенти!

Деканом факультету затверджено розклад оформлення заліків для студентів 1-5 курсу денної форми навчання.

Завантажити у файлі розпорядження декана

1-й курс

Іноземна мова 11-1Д 29.05.2017
Безпека життєдіяльності, цивільний захист і сестринська справа 11-14, 1Б-1Д

15-1А

25.05.2017

30.05.2017

Соціологія 11-14

15-17

18-1А

1Б-1Д

30.05.2017

26.05.2017

19.05.2017

23.05.2017

Римське приватне право 11-14

15-17

18-1А

1Б-1Д

23.05.2017

19.05.2017

26.05.2017

30.05.2017

Фізичне виховання 11-1Д 30.05.2017

Аудиторії і час проведення – відповідно до розкладу занять

 

2-й курс

ВНД Органи кримінальної юстиції в Україні 1-4

5-8

26.05.2017

19.05.2017

ВНД Соціальне страхове право України 1-4

5-8

26.05.2017

19.05.2017

ВНД Звичаєве право   30.05.2017
ВНД Конституційне процесуальне право України 1-4, 9-11

5-8

23.05.2017

30.05.2017

ВНД Фізичне виховання   26.05.2017

Аудиторії і час проведення – відповідно до розкладу занять

 

3-й курс

Екологічне право України 31-37

38-3Г

29.05.2017

30.05.2017

ВНД  Іноземна мова за фахом   25.05.2017
ВНД Фізичне виховання   31.05.2017
ВНД Сімейне право України 1-4

5-7

18.05.2017

25.05.2017

ВНД Податкове право України   18.05.2017
ВНД Кримінологія   25.05.2017

Аудиторії і час проведення – відповідно до розкладу занять

 

4-й курс

Прокурорський нагляд в Україні 41-4Б 04-05.05.2017
Основи права Європейського Союзу 41-4Б 04.05.2017
ВНД Іноземна мова за фахом   05.05.2017
ВНД Право екологічної безпеки   24.05.2017
ВНД Орендні відносини у сфері господарювання   24.04.2017
ВНД Господарське процесуальне право України   24.04.2017
ВНД Адміністративне судочинство   24.04.2017
ВНД Договірне право 1-4

5-8

03.05.2017

26.04.2017

ВНД Юридична психологія 1-3

4-6

03.05.2017

24.05.2017

ВНД Судова психіатрія 1-4

5-7

26.04.2017

03.05.2017

Аудиторії і час проведення – відповідно до розкладу занять

5-й курс

Спеціалісти

Історія української правової думки ЮРДС51с 04.05.2017
Господарська діяльність органів місцевого самоврядування 05.05.2017
Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в Україні 04.05.2017
Дозвільна діяльність органів місцевого самоврядування 25.04.2017

Аудиторії і час проведення – відповідно до розкладу занять

 

Магістри

Практика Європейського суду з прав людини у справах щодо України ЮРДМ51с 30.05.2017
Правовий моніторинг 30.05.2017
Філософія права 25.05.2017
Правотлумачна техніка 30.05.2017
Роль державного лідера у розвитку суспільства і держави ЮРДМ52с 30.05.2017
Забезпечення міжнародних стандартів прав людини в конституційному судочинстві 25.05.2017
Конституційна юстиція у демократичних державах світу та її розвиток 30.05.2017
Конституційно-правовий статус апарату Верховної Ради в Україні 31.05.2017
Публічне адміністрування у сфері господарювання ЮРДМ53с 30.05.2017
Оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів при здійсненні податкового контролю 25.05.2017
Правове регулювання бюджетних видатків 25.05.2017
Етика публічного службовця 30.05.2017
Криміналістична техніка в діяльності слідчого ЮРДМ54с 25.05.2017
Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції 30.05.2017
Історія розвитку кримінальних покарань 25.05.2017
Забезпечення прав учасників досудового провадження 25.05.2017
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності ЮРДМ55с 31.05.2017
Міжнародний комерційний арбітраж 30.05.2017
Вексельне право 30.05.2017
Договір найму (оренди) об’єктів нерухомості 31.05.2017

 

 

Міжнародні комерційні угоди: торгові та економічні відносини ЮРДМ56с 30.05.2017
Цивільно-правовий режим результатів творчої діяльності 30.05.2017
Вирішення спорів у сфері природокористування 31.05.2017
Способи альтернативного вирішення трудових спорів 31.05.2017
Правове становище сільськогосподарських товаровиробників ЮРДМ57с 30.05.2017
Правові форми використання земель в Україні 30.05.2017
Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в Україні 31.05.2017
Правові форми участі профспілок у встановленні умов праці 30.05.2017
Проблеми застосування адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини ЮРДМ58с 29.05.2017
Судовий захист трудових прав працівників 31.05.2017
Провадження в контрольних судових стадіях кримінального судочинства 31.05.2017
Використання інформаційних технологій в цивільному процесі 30.05.2017
Кримінально-правова охорона особи 29.05.2017
Процесуальне керівництво розслідуванням корупційних діянь ЮРДМ59с 29.05.2017
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 31.05.2017
Злочини проти правосуддя 29.05.2017
Міжнародне співробітництво прокуратури у кримінальному провадженні 31.05.2017
Юридична відповідальність у сфері охорони і використання довкілля ЮРДМ5Ас 30.05.2017
Психологія адвокатської діяльності 31.05.2017
Правове регулювання співробітництва України та ЄС з питань надання міжнародної технічної допомоги 29.05.2017
Криміналістичне забезпечення діяльності адвоката 31.05.2017
Проблеми застосування Сімейного кодексу України ЮРДМ5Бс 31.05.2017
Спадкові процедури в нотаріальній діяльності 30.05.2017
Заставні відносини в нотаріальній практиці 25.05.2017
Обмеження речових прав 31.05.2017
Правове регулювання інноваційної діяльності ЮРДМ5Вс 29.05.2017
Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС 30.05.2017
Майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності 30.05.2017
Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних 30.05.2017
Система юстиції та внутрішніх справ ЄС ЮРДМ5Гс 31.05.2017
Податкове право ЄС 25.05.2017
Правові засади співробітництва України з ЄС у сфері освіти, науки та культури 30.05.2017
Розвиток системи законодавства України під впливом правових стандартів ЄС 30.05.2017

 

 

Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання ЮРДМ5Дс 30.05.2017
Припинення господарських товариств 30.05.2017
Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин 30.05.2017
Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління 30.05.2017
Іноземна мова ЮРДМ5Єс

ЮРДМ5Жс

26.05.2017
Проблеми експертології 25.05.2017
Конституція як фактор демократичного розвитку суспільства і держави 31.05.2017
Кримінально-правова охорона особи 25.05.2017
Договірні відносини у  сфері використання довкілля 31.05.2017
Історія розвитку інститутів приватного права 30.05.2017
Проблеми застосування Цивільного кодексу України 30.05.2017

Аудиторії і час проведення – відповідно до розкладу занять