Професор Ігор Бойко взяв участь у Круглому столі, присвяченому 100-річчю з часу заснування Українського вільного університету

29.01.2021 | 13:48

Завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень, професор Ігор Бойко взяв участь в роботі Круглого столу, присвяченому 100-річчю з часу заснування  Українського вільного університету, який відбувся 27 січня 2021 р. о 15:00. Організатор: Укрінформ. У своєму виступі професор І. Й. Бойко наголосив на значному внеску Українського вільного університету для відродження Української держави. Український вільний університет є не тільки одним із найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але і єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання. Створений українською інтелігенцією в еміграції, Український вільний університет став науковою та освітньою інституцією для української діаспори, яка прагнула зберегти свою національну ідентичність, проявила велику любов до України і продовжила наполегливу працю для відродження Української держави через передання державотворчого досвіду своїм студентам. Змінивши три європейські міста і відбудувавшись у повоєнному Мюнхені практично з нуля, УВУ об’єднав навколо себе багатьох провідних українських вчених XX ст. Університет і досі залишається великим центром знань про Україну в Європі.

Серед відомих українців, визначних вчених УВУ варто назвати, Дмитра Антоновича, Леоніда Білецького, Івана Горбачевського, Станіслава Дністрянського, Дмитра Дорошенка, Олександра Колессу, Степана Рудницького, Володимира Старосольського, Степана Смаль-Стоцького, Андрія Яковліва, Сергія Шелухіна, Романа Дражньовського та ін. Більшість з цих вчених були активними державними та громадсько-політичними діячами, носіями державотворчого досвіду, учасниками і безпосередніми очевидцями Української національної революції 1917-1923 рр., великими патріотами своєї Батьківщини. Крім цього, в УВУ відбувалося формування нової української національної інтелігенції за рахунок людей з гуманітарною освітою, особливо правничою. Це було значним внеском у відродження української держави, адже нова  українська інтелігенція, сформована в УВУ, на початку XX ст. перетворилася на інтелектуально-політичну еліту, очоливши політичний провід української нації. Випускники УВУ ставали творцями інтелектуальних, духовних цінностей українського народу. Це були духовно багаті та високоосвічені особистості.

Особливу роль в УВУ відігравав факультет права і суспільних наук, на якому серед інших дисциплін, вивчали історію української державності та права, а також державних інституцій.  Вивчення історико-правових дисциплін  збагачувало студентів історичним досвідом та історичними уроками майбутніх політиків, державних й громадських діячів. У процесі вивчення історії української державності значне місце відводилося вивченню історії українського права, яке виникає з формуванням державності. Українське право було своєрідним провідником державності. Викладачі факультету права і суспільних наук, зокрема С. Шелухін, Р. Лащенко, С.Дністрянський, А. Яковлів та ін. наголошували на особливій ролі  українського звичаєвого права, яке зберігало ідеали державності. Завдяки звичаєвому праві в періоди відсутності української держави було збережено пам’ять про власну державність. Вчені-правники УВУ акцентували на тому, що ідея української державності існувала в думках,  культурі, праві, пам’яті народу, яка передавалася від покоління до покоління. Якби не була збережена в українському народі ідея державності, то українська держава не відродилася б у  1991 р.

Таким чином, УВУ відіграв і відіграє важливу роль у відродженні та розбудові Української держави. Сьогодні важливо переосмислити подвижницьку працю вчених, викладачів УВУ, які на чужині проводили велику роботу щодо відродження Української держави. Їхня праця і життєва позиція є прикладом свідомого патріотизму для багатьох викладачів, студентів, державних та громадсько-політичних діячів сучасної України.

Детальніше див. за посиланням