Проф. Коссак В.М. взяв участь в міжнародній конференції, присвяченій захисту прав споживачів в університеті м. Катовіце, Польська Республіка

11.03.2017 | 01:44

Проф. Коссак Володимир Михайлович взяв участь в міжнародній конференції, присвяченій захисту прав споживачів в університеті м. Катовіце, Польська Республіка. Разом з проф. Коссаком в міжнародній пленарній панелі доповідей взяли участь:

  • Dr hab. (prof. UL) Leslaw Góral, Uniwersytet Lódzki: Francuski Kodeks Konsumenta jako punkt odniesienia dla propozycji kodeksowej ochrony polskiego konsumenta uslug bankowych.
  • Dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Uniwersytet w Osnabrück, Niemcy/Akademia Leona Kozminskiego: Informacja konsumenta w dobie e-services.
  • Dr hab. Mariusz Frаs, Uniwersytet Śląski: Informacja wprawie ubezpieczeń gospodarczych.
  • Prof, dr iur. Arkadiusz Wudarski / dr Paweł Sikora – Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą / Uniwersytet Zielonogórski: Ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – wybrane zagadnienia w prawie polskim i niemieckim.
  • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.: Konsument na rynku prądu i gazu.

Проф. Коссак виступив з доповіддю «Права споживачів в теорії та практиці». В своїй доповіді Володимир Михайлович аналізував проблеми гармонізації законодавства України в сфері регулювання прав споживачів з правом Європейського Союзу. Зупинився на проблемних питаннях захисту прав споживачів товарів та послуг. Зокрема, певні труднощі пов’язані із захистом прав споживачів товарів продовольчого асортименту. Відносно невисока вартість і громіздка процедура доведення порушення прав споживачів дозволяє ухилятися від майнової відповідальності виробника. Актуальним в сучасних умовах є також порушення прав споживачів при укладенні договорів через Інтернет-магазини.

Потребує удосконалення нормативна база прав споживачів туристичних послуг, особливо у разі, якщо послуга надається за кордоном, а договір укладається за місцем проживання туриста. Після фінансової кризи в сфері фінансових послуг також є актуальним проблема захисту споживачів зазначених послуг. Чимало проблем потребує свого розв’язання в області медичних послуг.

Після виголошення доповідей відбулася дискусія з проблемних питань удосконалення механізму захисту прав споживачів.