Проф. Коссак В.М. взяв участь у конференції «Закон і медицина», яка проводилась юридичним факультетом університету ім. Марії Склодовської–Кюрі та медичним університетом м. Люблін

19.03.2017 | 23:27

Професор Коссак Володимир Михайлович 9 березня 2017 р. на запрошення організаторів приймав участь в конференції «Закон і медицина», присвяченій актуальним проблемам правового регулювання відносин в сфері надання медичних послуг, яка проводилася з ініціативи юридичного факультету університету ім. Марії Склодовської–Кюрі та медичного університету м. Люблін (Польська республіка). На конференції її учасниками обговорювалися як правові, так і медико-правові проблеми застосування законодавства в області надання медичної допомоги.
Проф. Коссак виступив з доповіддю «Відшкодування шкоди, завданої неналежним лікуванням». У виступі акцентувалася увага на особливостях цивільної відповідальності закладів охорони здоров’я, заснованих на державній та комунальній власності і приватних клінік, які на основі відповідної ліцензії надають медичні послуги. Доповідач зупинився на характеристиці підстав виникнення деліктного зобов’язання з відшкодування шкоди в коментованій сфері, особливостях правового статусу суб’єктів відповідальності.
З доповіддями також виступили: Prof. zw.dr hab. n. med.,dr h.c.mult. Piotr Ksiaźek «Znaczenie opinii biegtego lekarza w procesie sodowym»; Dr n. praw. Janusz Jaroszyński «Korupcja w ochronie zdrowia» та інші.
Виступ фахівців медицини та юриспруденції були присвячені окремим аспектам регулювання відносин в медицині. Доповідачі підкреслювали актуальність даної проблематики для удосконалення механізму надання медичної допомоги та реалізації права фізичних осіб на охорону здоров’я.