ПРО ВИБІР ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРАМИ НАБОРУ 2019-2021 Н.Р. СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

07.05.2020 | 12:52

Для обрання теми кваліфікаційної роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти студентами набору 2019-2021 н.р. спеціалізацій кафедри адміністративного та фінансового права (денна та заочна форма навчання) студентам слід обрати одну із запропонованих тем наукового дослідження.
Для цього вам слід:
1) ознайомитися з переліком тем за посиланням
https://drive.google.com/open?id=1vtxyorVvm7exBbytgqC_rzwCQANAV1BsXutmre1tUHg
2) протягом травня-червня 2020 року обрати одну із вільних тем та відзначити її шляхом заповнення у відведеному місці власного прізвища, ініціалів, групи та контактної інформації у відкритому файлі «Google-документ» за наведеним вище посиланням в опції «Пропозиції до редагування»
3) заповнити заяву за взірцем, поданим за посиланням https://drive.google.com/open?id=1vcy1-rUVoiUI9DCkLSIGdoFwJSNSjuURnU9RMT7ieo4
4) заяву надіслати на електронну скриньку кафедри за адресою kafedralviv07@gmail.com у форматі .doc, .docx, .pdf з назвою «Прізвище_група_заява_дипломна»
5) оскільки закріплення тем відбуватиметься відповідно до обсягу педагогічного навантаження працівників кафедри – керівників, пріоритет отримуватимуть студенти, які швидше надіслали заяви за часом їх отримання
6) отримати підтвердження про закріплення за вами обраної теми та наукового керівника (кінець червня-початок липня 2020 року).

З питань уточнення тем або порядку їх обрання можете звертатися У РОБОЧИЙ ЧАС (!) до лаборанта кафедри Іваннів Іванни за наведеною електронною адресою поштової скриньки кафедри або номером телефону (063) 121-51-31