Про спеціалізації кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права – для магістрів 2017-2018 н.р.

09.08.2017 | 10:50

До уваги вступників – магістрів!

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права інформує про дві кафедральні спеціалізації для МАГІСТРІВ /Магістерські програми/:

1) Спеціалізація «Інтелектуальна власність».

2) Спеціалізація «Корпоративне право».

В межах цих спеціалізацій викладатимуться наступні навчальні спецкурси:

1) Спеціалізація «Інтелектуальна власність»:

 • Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права: д.ю.н., проф. Яворська О.С.;
 • Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет: к.ю.н., доц. Тарасенко Л.Л.;
 • Патентне право: к.ю.н., доц. Тарасенко Л.Л.;
 • Авторське право та суміжні права: д.ю.н., проф. Яворська О.С.;
 • Право інтелектуальної власності на комерційні позначення: к.ю.н., доц. Мартин В.М.;
 • Оподаткування, митне оформлення об’єктів інтелектуальної власності та інші публічно-правові аспекти: доц. Тарасенко Л.Л.
 • Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва: к.ю.н., доц. Тарасенко Л.Л.;
 • Особливості судового розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності: к.ю.н, доц. Довгань Г.В.;
 • Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України (щодо регулювання відносин інтелектуальної власності): д.ю.н., проф. Ромовська З.В.;
 • Медіа- право: к.ю.н. Самагальська Ю.Я.;
 • Право інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень: к.ю.н., доц. Мартин В.М.,
 • Рекламне право: к.ю.н. Самагальська Ю.Я.;
 • Правове регулювання інноваційної діяльності: доц. Довгань Г.В. ;
 • Правове регулювання інтелектуальної власності в країнах ЄС: к.ю.н., доц. Довгань Г.В.;
 • Захист права промислової власності: доц. Довгань Г.В.;
 • Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних: к.ю.н. Самагальська Ю.Я.

2) Спеціалізація «Корпоративне право»:

 • Акціонерне право: д.ю.н., проф. Яворська О.С.;
 • Правове регулювання господарської діяльності корпорацій: к.ю.н., доц. Мартин В.М.;
 • Кооперативне право: к.ю.н., доц. Мартин В.М.;
 • Правові режими майна господарських товариств: к.ю.н., доц. Тарасенко Л.Л.;
 • Правове регулювання обігу цінних паперів: д.ю.н., проф. Яворська О.С.;
 • Здійснення та захист корпоративних прав держави: к.ю.н., доц. Довгань Г.В.;
 • Право власності юридичних осіб: д.ю.н., проф. Яворська О.С.;
 • Договори у сфері корпоративного управління: к.ю.н., доц. Мартин В.М.,
 • Правове регулювання спільного інвестування: к.ю.н. Гладьо Ю.О.;
 • Судовий захист корпоративних прав: к.ю.н. , доц. Довгань Г.В.;
 • Правове регулювання рекламної діяльності: к.ю.н. Самагальська Ю.Я.;
 • Європейські моделі корпоративного управління: к.ю.н. Гладьо Ю.О.;
 • Корпоративні права: правові аспекти злиття і поглинання: к.ю.н. Гладьо Ю.О.;
 • Припинення господарських товариств: к.ю.н. Гладьо Ю.О.;
 • Проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів щодо корпоративних відносин: д.ю.н. проф. Ромовська З.В.;
 • Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління: к.ю.н. Самагальська Ю.Я.