Представники кафедри Цивільного права і процесу взяли участь в семінарі на тему: «Новели процесуального законодавства України: ГПК України, ЦПК України, КАС України

26.12.2017 | 14:39

14 грудня 2017 року у прокуратурі Львівської області відбувся навчально-методичний семінар на тему: «Новели процесуального законодавства України: ГПК України, ЦПК України, КАС України. Загальна концепція реформування процесуального законодавства України». Актуальність проведення даного семінару обумовлена прийняттям Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».
Як зазначив у вступному слові заступник прокурора області Андрій Голомша, саме з метою правильного та однакового застосування процесуального законодавства й було ініційовано проведення даного семінару із запрошенням викладачів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та суддів, адже тільки внаслідок правильного поєднання теорії та практики можна досягнути втілення в життя судової реформи, спрямованої, в першу чергу, на захист прав та інтересів фізичних осіб та держави.
Від кафедри цивільного права та процесу у семінарі взяли участь доценти Йосип Гнатович Богдан та Світлана Василівна Сеник.
Під час семінару були обговорені питання щодо основних новел процесуального законодавства в контексті участі прокурора в цивільному, господарському та адміністративному судочинствах.