Представники кафедри цивільного права та процесу взяли участь у написанні колективної монографії «Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів»

20.01.2021 | 15:42

З метою оновлення та подальшої європеїзації Цивільного кодексу України провідними науковцями університетів Києва, Львова, Одеси, Харкова та Хмельницька підготовлено колективну монографію «Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів».

Монографія опублікована в м. Одеса видавничим домом «Гельветика» в грудні 2020 року і представлена провідними фахівцями цивілістичних шкіл України для загального ознайомлення.

До написання фундаментальної праці – колективної монографії «Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів» долучилися і члени кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Зокрема за редакцією проф. Коссака В. М. був підготовлений розділ 7 монографії «Основні напрямки новелізації спадкового права в умовах оновлення Цивільного кодексу України», який сформулював в підрозділах 7.1 та 7.2 загальнотеоретичні засади модернізації інституту спадкового права в умовах новелізації ЦК України. До написання сьомого розділу також долучилися доц. Михайлів М.О. та доц. Квіт Н. М. Зокрема доц. Михайлів М. О. підготовлений підрозділ 7.3 «Види спадкування в умовах рекодифікації ЦК України», а доц. Квіт Н. М. підрозділ 7.4 « Правовий режим біологічних та анатомічних матеріалів людини в спадкових відносинах». Чималий вклад у написання розділу четвертого монографії «Модернізація книги четвертої Цивільного кодексу» здійснив д.ю.н. Якубівський І. Є., зокрема він виклав своє бачення щодо удосконалення окремих інститутів та категорій права інтелектуальної власності у законодавстві України на основі досягнень вітчизняної науки та матеріалів судової практики.

Посилання: https://oldiplus.ua/pravo/onovlennya-cyvilnogo-kodeksu-ukrayiny-formuvannya-pidhodiv/