Повторне вивчення курсу “Кримінальне право України Особлива частина”

08.06.2019 | 12:52

Студентам, які повторно прослуховували курс “Кримінальне право України Особлива частина” і не з’явилися для складання іспиту з поважних причин, необхідно з’явитися для його складання – 10.06.2019 р. 0 13.00  на кафедру кримінального права і кримінології.