Порядок переведення та поновлення студентів

11.12.2018 | 14:00

Запрошуємо до ознайомлення із Положенням  “Про порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших вищих навчальних закладів у Львівський національний університет імені Івана Франка”.

Відповідно до вказаного Положення поновлення до складу студентів на всі форми навчання дозволяється у період літніх та зимових канікул. Особи, відраховані за результатами літнього семестру першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс після ліквідації академічної заборгованості за перший курс у період літніх канікул не раніше, ніж на наступний календарний рік після відрахування.
Поновлення та переведення студентів на перший курс всіх освітніх рівнів не здійснюється.
Визначальним чинником при розгляді питання про поновлення є результати тестування (письмово) і співбесіди, за якими визначається можливість успішного продовження навчання та встановлення курсу, на який особа може бути зарахована.
Документи на поновлення приймаються Приймальною комісією з 10 січня по 23 січня 2019 року від осіб, які були відраховані за результатами літньої сесії. Проведення співбесіди – 25 січня 2019 року.
Документи з питань переведення приймаються Приймальною комісією з 10 січня по 23 січня 2019 року. Переведення студентів закладів вищої освіти проводиться за дозволом ректора закладу вищої освіти, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету. Переведення студентів на перший курс не здійснюється.