ПІДСУМКИ РОБОТИ ГУРТКА З ФІНАНСОВОГО ПРАВА У І СЕМЕСТРІ 2018-2019 НАВЧ.РОКУ

16.12.2018 | 19:10

Завершення навчального та календарного року – нагода підвести підсумки добрих справ та визначити напрямки майбутнього розвитку.

Як і щорічно, кожного тижня в межах вивчення курсу «Фінансове право України» відбувалися засідання студентського наукового гуртка, де кожен бажаючий та активний студент міг поглибити свої знання та взяти участь в обговореннях гострих питань доктрини і практики фінансово-правової системи України та світу. Якість цьогорічних доповідей в межах гуртка та активність учасників при обговоренні під час кожного засідання у дискусіях, дозволила кожному з присутніх на засіданні не лише підвищити рівень своїх знань з курсу «Фінансове право України», але й удосконалити навики публічних виступів, конструктивних дискусій та аргументованого відстоювання власної точки зору, пошуку і досягнення компромісів у оцінці правових явищ.

Традиційно, теми доповідей були сформульовані у провокативно-дискусійній формі пошуку відповіді на гостре запитання. Так, Олена Нечеснюк спробувала відповісти чи досягла реформа фіскальної (бюджетної) децентралізації своєї мети. Актуальний пошук щодо можливості виправдання зменшення та відступу від соціальних зобов’язань у зв’язку із обмеженими фінансовими можливостями держави здійснила та доповіла Наталя Мрозіцька. Водночас, Діана Курило спробувала розвинути цю тему в напрямку пошуку оптимального балансу фіскальної системи держави та визначити вектор її подальшого розвитку – збільшення чи зменшення податкового тиску. Марія Дутка проаналізувала якість правового регулювання фінансово-правових відносин на тимчасово окупованих територій, розглянувши її не лише з позицій державного апарату, а в першу чергу, фінансового забезпечення прав і свобод людини. У продовження Марія Бунда розкрила у своїй доповіді тему оптимізації моделі здійснення управління фінансами в Україні через визначення компетенції органів спеціальної компетенції у сфері фінансів. Наталія Жданова ознайомила учасників гуртка з новітніми тенденціями у сфері бюджетного права через розкриття поняття та характеристика гендерного бюджетування у світі та можливості рецепіювання його досвіду в Україні. Ірина Ярута звернула свою увагу на аналіз результатів діяльності Національного банку України для її банківського сектора протягом останніх років, розкривши основні тенденції. А Іван Грабський, на завершення, звернувся до реформи Рахункової палати у системі органів фінансового контролю з позицій забезпечення ефективності використання публічних фінансів.

Безперечно, що результати спільної праці матимуть своє продовження у професійному зростанні гуртківців. А їхня ініціативність та щире бажання до нових знань утверджують надію в перспективу студентської наукової роботи на якісно новому рівні. Сподіваємося, що гарний приклад продуктивної роботи заохочуватиме зростання кількості нових учасників у майбутньому.