Перездача екзамену по талону №2 з дисципліни «Захист прав та інтересів в приватному праві»

19.06.2020 | 15:26

ОГОЛОШЕННЯ!

Повідомляємо студентів-магістрів 5 курсу денної форми навчання, що перездача екзамену по талону №2 з дисципліни «Захист прав та інтересів в приватному праві» по кафедрі цивільного права та процесу відбудеться 24 червня 2020 року о 10.00 год. шляхом надіслання екзаменаційного білету на електронну пошту студентів