ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З “ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ”

17.11.2022 | 16:29

1. Предмет, метод та система фінансового права. Публічні та приватні фінанси.
2. Поняття, ознаки та функції фінансів.
3. Поняття фінансової дiяльностi Української держави та органів місцевого самоврядування. Принципи фінансової діяльності Української держави та органів місцевого самоврядування.
4. Особливості фiнансової дiяльності органiв мiсцевого самоврядування в Україні.
5. Методи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.
6. Форми фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Фінансово-планові акти.
7. Поняття та види фінансового контролю.
8. Методи фінансового контролю.
9. Порядок здійснення фінансового моніторингу. Правовий статус Державної служби фінансового моніторингу.
10. Основи правового статусу Державної казначейської служби України.
11. Основи правового статусу Державної податкової служби України та Державної митної служби України.
12. Основи правового статусу Бюро економічної безпеки України
13. Основи правового статусу Мiнiстерства фiнансiв України.
14. Правова природа і статус Національного банку Україні. Гарантії незалежності Національного банку України.
15. Порядок державного регулювання ринків фінансових послуг.
16. Поняття та види бюджетних надходжень і бюджетних витрат. Дефіцит та профіцит бюджету.
17. Бюджетна класифікація: а) класифікація доходів; б) класифікація видатків; в) класифікація фінансування; г) класифікація боргу.
18. Зміст та структура бюджету. Загальний та спеціальний фонд. Резервний фонд.
19. Бюджетна система України та її склад. Зведений бюджет. Бюджет участі («громадський бюджет»).
20. Принципи бюджетної системи України.
21. Принципи розподілу доходів та видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України. Закріплені та регулюючі доходи.
22. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів. Поняття та види.
23. Стадії бюджетного процесу. Бюджетний цикл та бюджетний період.
24. Учасники бюджетного процесу в Україні: розпорядники та одержувачі.
25. Правове регулювання порядку складання, розгляду та затвердження проекту бюджету.
26. Казначейська та банківська системи виконання бюджетів.
27. Правові основи виконання державного та місцевих бюджетів. Внесення змін до бюджету на стадії виконання.
28. Заходи впливу та відповідальність за вчинення бюджетних правопорушень.
29. Контрольні функції Рахункової палати як органу парламентського фінансового контролю в Україні.
30. Повноваження структурних підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
31. Правові основи проведення публічних закупівель.
32. Правові основи публічного боргу в Україні. Правове регулювання бюджетних запозичень.
33. Поняття, ознаки та функції податку.
34. Елементи юридичного складу податку.
35. Поняття податкової системи. Види податкiв, зборiв та інших обов’язкових платежів в Україні. Співвідношення податку та збору.
36. Співвідношення прямих та непрямих податків. Співвідношення загальнодержавних і місцевих податків та зборів.
37. Склад податкового законодавства. Принципи податкового законодавства.
38. Суб’єкти податкових правовідносин: платники податків, податкові агенти, податкові представники.
39. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Одиниця (масштаб) оподаткування.
40. Ставка оподаткування: поняття, види. Порядок обчислення податку.
41. Співвідношення податкового періоду, строку сплати податку та строку подання звітності про обчислення і сплату податку. Порядок сплати податку та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
42. Зміни строку сплати податку: розстрочка, відстрочка.
43. Податкова декларація, розрахунок. Порядок складання, подання та внесення змін до податкової звітності.
44. Податкові пільги: поняття та види. Спеціальні податкові режими.
45. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Форми правових вимог щодо сплати податків і зборів.
46. Адміністративне та судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів.
47. Поняття податкового боргу. Виникнення податкового боргу. Джерела та порядок погашення податкового боргу.
48. Податкова застава: зміст, підстави виникнення, наслідки застосування.
49. Адміністративний арешт майна: зміст, підстави виникнення, порядок застосування.
50. Податкова консультація: зміст, порядок застосування.
51. Строки давності у податковому праві та порядок їх застосування. Списання безнадійного податкового боргу.
52. Поняття та способи здійснення податкового контролю.
53. Види податкових перевірок. Порядок проведення та оформлення результатів.
54. Фінансова відповідальність за вчинення податкових правопорушень. Штрафні фінансові санкції. Пеня.
55. Принцип резидентства за Податковим кодексом України. Критерії визначення статуту резидентства платників податків-фізичних осіб в Україні. Усунення подвійного оподаткування.
56. Податок на доходи фізичних осіб. Порядок визначення бази оподаткування з податку на доходи фізичних осіб.
57. Ставки податку на доходи фізичних осіб.
58. Особливості справляння податку з фізичних осіб-підприємців та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.
59. Порядок оподаткування особливих видів доходів (дохід від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна; оподаткування дарунків та спадщини).
60. Порядок надання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб. Порядок надання та види податкових соціальних пільг з податку на доходи фізичних осіб.

З переліком питань у форматі .pdf можна ознайомитися у категорії відповідної навчальної дисципліни