Особисті немайнові права: проблеми теорії та практики. Карантин (квітень)

31.03.2020 | 16:19

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 2 курсу, які вивчають вибіркову дисципліну “ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”.

ДО 18.04.2020 ВАМ НЕОБХІДНО ОПРАЦЮВАТИ ТЕМУ 5  та ТЕМУ 6

 

УВАГА! Для отримання вказівок щодо роботи із вказаними темами, рекомендованими джерелами та особливостями оцінювання практичних занять, Вам необхідно звернутись до викладачів, які забезпечують проведення практичних занять. Кожен викладач використовує власну методику під час дистанційного навчання (онлайн-заняття, комунікація в діалогах тощо). Нижче, нагадуємо електронні адреси викладачів. Обов’язково узгодьте методику співпраці на квітень!

група 1  ас. Паєнок А. О. – anapayenok@gmail.com
група 2  ас. Шпуганич І.І.. – iryna.shpuganych@gmail.com

група 3 ас. Суханов М.О. – maxsukhanov11@gmail.com

група 4 ас. Юркевич Х.І -rayterz@ukr.net

Тема 5. Права фізичної особи на ім’я, індивідуальність, інформацію,  честь, гідність та ділову репутацію

  1. Права, що забезпечують індивідуалізацію фізичної особи.

1.1. Право на ім’я та його зміну.

1.2. Право на індивідуальність.

  1. Право на честь, гідність та ділову репутацію.
  2. Право на інформацію:

3.1. Поняття та види інформації.

3.2. Режими доступу до інформації.

 

Завдання 1

Громадянин К звернувся до адвоката Н з метою отримання консультації. Причиною звернення стала неправомірна, на думку громадянина К, відмова сільської ради у присвоєнні сільській школі імені діючого директора, який на переконання мешканців села (що підтверджено колективним зверненням) зробив  значний особистий внесок у розвиток освіти.

Ознайомтеся із ст. 296 Цивільного кодексу України і ЗУ  «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та надайте громадянину К правову консультацію щодо правомірності відмови сільською радою у присвоєнні сільській школі імені діючого директора.

 

Завдання 2

Ознайомтеся із змістом ч. 2 ст. 294 Цивільного кодексу України та ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Поясність, чи існує відмінність між транскрипцією імені фізичної особи та транскрибованим записом імені фізичної особи. В чому, на вашу думку, полягає зміст права  на транскрибований запис імені фізичної особи?

 

Завдання 3

Проаналізуйте Постанову ПВС України від 27.02.2009 року N 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи».

У чому полягає відмінність між поняттями «честь», «гідність» та «ділова репутація»? Які способи захисту особистого немайнового права, зокрема права на повагу до честі та гідності, права на недоторканість ділової репутації ви можете назвати?

 

Завдання 4

Особа К, досягнувши повноліття, звернулася до органу реєстрації актів цивільного стану із зверненням щодо зміни її імені по батькові. Свої бажання особа К аргументувала тим, що її внутрішнім вподобанням буде відповідати наявність по батькові яке ідентифікуватиме її із вітчимом, оскільки, саме він, виховував її з малку і замінив останній батька.

Орган реєстрації актів цивільного стану відмовив особі К у зміні її імені по батькові посилаючись на ст. 295 Цивільного кодексу України де вказано, що фізична особа має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я. Водночас, зміна по батькові особи можлива у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження.

Проаналізуйте Положення «Про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові» затверджене Постановою КМУ від 27 березня 1993 р. N 233 та рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гарнага проти України» (Заява № 20390/07) (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_960).

Чи можна вважати прийняте органом реєстрації актів цивільного стану рішення про відмову особі К у зміні її імені по батькові порушенням її особистого немайнового права на ім’я? Відповідь надайте із мотивуванням висловленої позиції.

 

Завдання 5

На основі аналізу ЗУ «Про інформацію», вкажіть у яких випадках право на інформацію фізичної особи може бути обмеженим? Доступ до якої інформації не може бути обмеженим фізичній особі?

 

 

Тема 6. Право на приватність фізичної особи

1 Право на особисте життя та його таємницю (право прайвесі).

2 Право на особисті папери та розпоряджання ними.

3 Право на таємницю кореспонденції.

4 Право на недоторканість житла.

5 Право на персональні дані.

 

Завдання 1

Проаналізуйте ситуацію.

Особа К проживає у квартирі особи Б на підставі укладеного між ними договору оренди житлового приміщення (квартири). У жовтні 2019 року до особи Б звернувся слідчий з проханням надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні (квартирі), що знаходиться у власності особи Б та передане в оренду особі К. Особа Б надала дозвіл на проведення обшуку вказаної квартири. Внаслідок отримання згоди особи Б слідчими, за вітсутності поінформаваності особи К, був проведений обшук житлового приміщення.

Проаналізуйте ст. 395, ч. 1 ст. 397, ст. 311 Цивільного кодексу України, ст. 233 Кримінально процесуального кодексу України та Постанову Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного кримінального суду від 31 жовтня 2019 року у справі №  346/7477/13-к (URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/85542842).

Чи мало місце у наведеній ситуації порушення прав Особи К та Особи Б на приватність? Якщо мало то які саме права на приватність вказаних осіб (чи особи) були порушені? Відповідь надайте із обґрунтуванням висловленої позиції.

 

Завдання 2

Проаналізуйте ситуацію.

Громадянин К, який відбуває покарання у місці позбавлення волі за вчинення злочину, отримавши черговий лист від своєї сім’ї помітив, що конверт у якому знаходилася пошта, є пошкодженими, що на його думку, є ознакою їх перечитування з боку працівників закладу де він перебуває. У листах, які відправляв дружині громадянин К, містилися короткі оповіді, з яких останній планував випустити збірку спогадів. У відповідь, на листи громадянина К, дружина описувала йому усі деталі життя членів їхньої сім’ї. Згодом громадянин К вирішив поцікавитися у працівників установи чому його конверти містять ознаки пошкодження. Працівниками установи громадянину К було повідомлено, що оскільки він перебуває у місці позбавлення волі, установа має бути впевнена у тому, що він не описує деталі проведення нового злочину, а тому читає всі його листи, за допомогою яких, він підтримує зв’язок із зовнішнім світом. Згодом, під час зустрічі громадянина К і його дружини, остання йому повідомила, що її знайома придбала книжку у якій, серед іншого, висвітлені усі деталі їхнього сімейного життя і надана уся інформація за якою можна встановити, що у книзі іде мова саме про їхню сім’ю. Згодом громадянину К заборонили зустрічатися з дружиною, а її листи знищувалися працівниками установи.

З урахуванням вивченого на попередніх заняттях матеріалу, надайте відповідь, чи мало місце порушення особистих немайнових прав громадянина К та його дружини, чи можливо ще когось? Якщо так, то вкажіть які саме права порушені та у чому такі порушення проявляються із посиланням на норми чинного законодавства.

 

 

Завдання 3

Ознайомтеся із ситуацією.

У малозабезпеченого подружжя, яке проживало у одному із сіл Закарпатської області було 4 дітей: Є (2007 р. н.), близнята К і Ж (2008 р.н.) та О (2002 р. н.). Обидвоє членів подружжя мали фізіологічні вади (сліпота). Враховуючи вказане, подружжя проживало у скрутних умовах, а у квартирі не було ні газу ні гарячої води.

У 2012 році діти подружжя були примусово поміщені в Дитячу загальноосвітню школу-інтернат для дітей-сиріт. Батьки забирали їх на вихідні та свята . При цьому, адміністрація школи скаржилася до місцевих органів влади, що діти постійно тікають з школи, що свідчить про неналежне їх виховання з боку батьків. Також вихователь скаржилася на неналежні умови утримання дітей, про що вона дізналася із телефонної розмови сина та батька. Так, батько казав сину, що постарається до їхнього приїзду полагодити кран, наготувати смачну їжу та опалити хату.

У 2014 році прокуратура за поданням служби у справах неповнолітніх подала позов про відібрання дітей у подружжя та розміщення у державному дитячому будинку суд задовольнив позов прокуратури, вказавши, що батьки не дбають про дітей, вони часто голодні, брудні та регулярно залишаються самі вдома, живуть у жахливих умовах і антисанітарії. Також було вказано, що діти мають першу ступінь анемії. Рішення суду першої інстанції було підтримано судами апеляційної та касаційної інстанцій.

Подружжя у своїх оскарженнях вказувало, що Сімейний кодекс України дає вичерпний перелік підстав для відібрання дітей (експлуатація, наркоманія, алкоголізм та інші). Проте, вони не вчиняли жодних подібних дій. Також вони стверджували, що дії влади обґрунтовані лише на тому факті, що вони сліпі.

Під час жодного судового процесу діти не були заслухані Рішення суду було виконано і дітей забрали до дитячого державного будинку який розташований у Київський області. Також дітям заборонили підтримувати контакт із батьками.

Проаналізуйте ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини в контексті «Право на повагу до сімейного життя» та Конвенцію про контакт з дітьми. З урахуванням вивченого на попередніх заняттях матеріалу, надайте відповідь чи мало місце, на вашу думку, порушення особистих немайнових прав учасників вказаної історії? Якщо так, то вкажіть які саме права порушені та у чому такі порушення проявляються із посиланням на норми чинного законодавства.