Опубліковано монографію Олени Бориславської “Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз”

11.09.2018 | 15:25

Вийшла друком монографія доцента кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олени Бориславської «Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз». Це перша монографія видана в Україні, яка присвячена європейській моделі конституціоналізму, її ціннісній основі та структурі.

У книзі досліджуються витоки європейської моделі конституціоналізму, ключові етапи її формування, аналізуються базові конституційні цінності та структурні елементи. Окрема увага приділена конституційним кризам у сучасних європейських державах.

Сучасні виклики європейської моделі конституціоналізму проектуються на українські реалії та робляться висновки щодо врахування закономірностей її розвитку в національній практиці державотворення. Дослідження виконане на основі використання широкого кола доктринальних джерел, конституцій та законодавства європейських держав, документів органів Ради Європи, Європейського Союзу, практики ЄСПЛ.

Монографія рекомендується науковцям, студентам, викладачам середніх, професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться сучасними тенденціями роз­витку мистецької освіти.

Переглянути

Обкладинка

Сторінка книги на сайті видавництва

Колектив кафедри щиро вітає Олену Марківну із публікацією результатів ґрунтовного дослідження!