Оголошується І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

07.12.2021 | 16:53
На зображенні може бути: текст
25 січня 2022 року о 10.00 відбудеться І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Конкурс полягатиме в представленні результатів наукової роботи перед членами Конкурсної комісії юридичного факультету та відбуватиметься у форматі відео-конференції у сервісі платформи MS Teams. Результати наукової роботи неохідно буде продемонструвати у формі презентації (до 15 хвилин). Посилання на конференцію буде надіслано тим учасникам, які подадуть наукові роботи на конкурс.
Самі наукові роботи необхідно надсилати в електронному вигляді заступнику декана доц.Шандрі Р. С. (roman.shandra@lnu.edu.ua, тема листа «Конкурс студентських наукових робіт») до 20 січня 2022 року із заповненими відомостями про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи для забезпечення подальшого рецензування викладачами відповідних кафедр.
Студентські наукові роботи можуть виконуватися з таких галузей знань та спеціальностей:
– права;
– теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень; філософії права;
– адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права;
– митного права;
– кримінального права та кримінології;
кримінально-виконавчого права;
– цивільного та сімейного права;
– земельного права; аграрного права;
– екологічного права; природоресурсного права;
– інтелектуальної власності.
Учасники та переможці Конкурсу матимуть можливість взяти участь у ІІ його турі та реалізувати право на додаткові бали відповідно до Положення про додаткові бали за активну участь у науковій роботі, зокрема 3 бали за подання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни, яка є основою для проведення конкурсу та 7 балів за призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисципліни, яка є основною для проведення конкурсу.
Більше детальні умови про проведення конкурсу (вимоги до оформлення наукових робіт, порядок його організації і проведення тощо) передбачено:
1. Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605 ,
2. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» від 05.11.2021 р. № 1179,
3. Положенням про порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Львівському національному університеті імені Івана Франка, затвердженим Наказом ректора від 11.07.2017 року.
Запрошуємо студентів та їх наукових керівників до участі!