Оголошується І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

10.12.2020 | 16:50

 28 січня 2021 року о 10.00 відбудеться І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Конкурсу полягатиме в представленні результатів наукової роботи перед членами Конкурсної комісії юридичного факультету та відбуватиметься у форматі відео-конференції у сервісі платформи ZOOM. Результати наукової роботи неохідно буде продемонструвати у формі презентації (до 15 хвилин). Посилання на конференцію буде надіслано тим учасникам, які подадуть наукові роботи на конкурс.

Самі наукові роботи необхідно надсилати в електронному вигляді заступнику декана Стецику Н. В. (nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua, тема листа “Конкурс студентських наукових робіт”) до 22 січня 2021 року із заповненими відомостями про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи для забезпечення подальшого рецензування викладачами відповідних кафедр.

Студентські наукові роботи можуть виконуватися з таких галузей знань та спеціальностей:

– права;

– теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень;

– адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права;

– кримінального права та кримінології; кримінально-виконавчого права; цивільне та сімейне право;

– земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

– інтелектуальної власності.

Зверніть особливу увагу на критерії оцінювання поданих Вами наукових робіт:

Характеристики та критерії оцінки

рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка. Максимальна кількість балів (за 100-бальною шкалою)
1. Актуальність проблеми 10
2. Новизна та оригінальність ідей 15
3. Використані методи дослідження 15
4. Теоретичні наукові результати 10
5. Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження результатів роботи)  

20

6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації  

5

7. Ступінь самостійності роботи 10
8. Якість оформлення 5
9. Наукові публікації 10

 

Учасники та переможці Конкурсу матимуть можливість взяти участь у ІІ його турі та реалізувати право на додаткові бали відповідно до Положення про додаткові бали за активну участь у науковій роботі, зокрема 3 бали за подання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни, яка є основою для проведення конкурсу та 7 балів за призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисципліни, яка є основною для проведення конкурсу.

Більше детальні умови про проведення конкурсу (вимоги до оформлення наукових робіт, порядок його організації і проведення тощо) передбачено:

Запрошуємо студентів та їх наукових керівників до участі!