Оголошується І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

19.11.2018 | 12:00

І тур Конкурсу відбуватиметься 20 грудня 2018 року о 10.00 в 214 ауд. та полягатиме в представленні результатів наукової роботи перед членами Конкурсної комісії юридичного факультету.

Наукові роботи необхідно подати заступнику декана Стецику Н. В. (408 каб.) у роздрукованому та електронному вигляді (nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua (в темі листа вказавши “Конкурс студентських наукових робіт”) до 14 грудня 2018 року (17.00) із заповненими відомостями про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи для забезпечення подальшого рецензування викладачами відповідних кафедр.

Студентські наукові роботи можуть виконуватися з таких галузей знань та спеціальностей з: – права; – теорії та історії держави і права; історії політичних і правових учень; – адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права; – кримінального права та кримінології; кримінально-виконавчого права; – інтелектуальної власності, – публічного управління та адміністрування, – актуальних питань співробітництва з Європейським Союзом.
Критерії оцінювання, вимоги до оформлення наукових робіт та порядок його організації і проведення передбачено Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, Наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» від 18.09.2018 р. № 100, Положенням про порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Львівському національному університеті імені Івана Франка, затвердженим Наказом ректора від 11.07.2017 року.
Учасники та переможці Конкурсу матимуть можливість взяти участь у ІІ його турі, що відбуватиметься в інших навчальних закладах вищої освіти та реалізувати право на додаткові бали відповідно до Положення про додаткові бали за активну участь у науковій роботі, зокрема 3 бали за подання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни, яка є основою для проведення конкурсу та 7 балів за призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з дисципліни, яка є основною для проведення конкурсу.