Оголошення щодо плану проведення сесій для студентів заочного навчання у звязку з карантином

29.04.2020 | 13:05

Відповідно до п.1 наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка №1208 від 13 квітня 2020 року літню екзаменаційну сесію для студентів заочного навчання  юридичного факультету провести згідно з Додатком 1 до плану проведення сесій для студентів заочного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка на 2-й семестр 2019-2020 навчального року (у зв’язку з установленням карантину).

Згідно цього додатку встановлюється такий план сесій:

 

 

 

Факультет

 

К

У

Р

С

Х а р а к т е р      с е с і й      т а      т е р м і н и    ї х      п р о в е д е н н я
Літня /перевідна/

екзаменаційна

сесія

Додаткова

екзаменаційна

сесія

Ліквідація

академзаборгованостей

за формою “ К ”

1 2 3 4 5
Юридичний 1

2

3

4

 

5

 

1 маг

 

9.06-23.06.2020

9.06-14.06.2020

1.06-20.06.2020

12.05-21.05.2020

Складання

сесію завершено

Складання

1.06-20.06.2020

 

24.06-3.07.2020

22.06-27.06.2020

22.06-27.06.2020

22.05-26.05.2020

державних іспитів

22.05-26.05.2020

державних іспитів

22.06-27.06.2020

 

25.08-31.08.2020

25.08-31.08.2020

25.08-31.08.2020

27.05-31.05.2020

з 1.06-30.06.2020 р.

27.05-31.05.2020

з 1.06-30.06.2020 р.

25.08-31.08.2020

 

 

Відповідно до рішення Вченої ради юридичного факультету від 24.04.20р. освітній процес та пов’язані з його реалізацією заходи на юридичному факультеті відбуватимуться згідно визначеного плану в дистанційному форматі.

Розклади занять на сесіях будуть розміщені на сайті юридичного факультету завчасно до початку сесій.

З метою уточнення інформації щодо деталей проведення дистанційного навчання старостам груп відповідних курсів необхідно налагодити зв’язок з керівниками курсів, які забезпечують викладання передбачених графіком навчального процесу дисциплін.

З приводу окремих питань організації навчального процесу на заочній формі навчання (зокрема викликів на сесію) можна звертатися за електронною адресою:  zaochna216@ukr.net