Новітня освітньо-професійна спеціалізація у магістратурі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

12.07.2017 | 13:34

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Запроваджені раніше на цьому факультеті освітньо-професійні спеціалізації магістратури деколи включали до відповідних навчальних програм окремі вузькогалузеві навчальні курси правозахисного спрямування. Проте вони зазвичай стосувалися лише певних різновидів правничої діяльності (судової, адвокатської, слідчої, прокурорської тощо). Однак за сучасних умов реальне працевлаштування молодих спеціалістів-юристів вкрай рідко збігається із спеціалізацією, отриманою ними в магістратурі, внаслідок чого їхні знання можуть зазнавати певної девальвації. Уникнути такого ризику дозволяє зазначена вище новітня спеціалізація: адже її зміст має вже загальноправовий, «наскрізний» характер, оскільки стосується будь-якої фахової діяльності юриста.

Відомо, що сама правнича професія є – за її глибинним призначенням – праволюдинно-забезпечувальною. Однак, якщо така діяльність не спирається на фундаментальні загальнотеоретичні положення та на європейські гуманістичні цінності й стандарти, – вона навряд чи буде ефективною. Названа ж спеціалізація дозволяє уникнути такого недоліку, оскільки органічно поєднує комплексне вивчення національних, європейських і всесвітніх інструментів правозахисту та спирається при цьому на сучасну практику їх використання.

До реалізації навчального плану цієї спеціалізації залучені висококваліфіковані фахівці факультету: чотири професори та декілька провідних доцентів. Зокрема, академік Національної академії правових наук України, професор П.М. Рабінович ( автор виданого у Києві посібника з прав людини), професор В.М. Косович (авторитетний фахівець з юридичної техніки правничої діяльності), доцент Д.А. Гудима ( успішний адвокат Європейського суду з прав людини), доцент С.П. Добрянський ( відомий дослідник правозахисту в Європейському Союзі). Магістранти матимуть можливість здобувати необхідні вміння та навички, проходячи практику в єдиній в Україні Лабораторії прав людини Національної академії правових наук (м. Львів), а також у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (м. Київ).

Випускники спеціалізації зможуть фахово захищати права і свободи людини та громадянина у будь-якій сфері майбутньої професійно-юридичної діяльності.