Міжнародна наукова конференція

09.06.2018 | 21:05

23 травня 2018 р. у рамках співпраці між кафедрою кримінального права і кримінології Львівського національного університету ім. Івана Франка та кафедрою права і кримінології університету Марії Кюрі-Склодовської  (м. Люблін, Республіка Польща) відбувся спільна міжнародна конференція  з кримінального права присвячена проблемі  відповідальності за доведення до самогубства за кримінальним правом України та Республіки Польща.

З вітальним словом до учасників семінару звернулися  декан юридичного факультету, д.ю.н., проф. В.М. Бурдін.  З науковими доповідями щодо найбільш спірних проблем обговорюваної тематики виступили також доктор габілітований Марек Мозгава, доктор габілітований Анета Міхальська – Варіас, доктор габілітований Анджей Вжишч, к.ю.н. О.І. Денькович, к.ю.н. Сенько М.М., к.ю.н. Шуп’яна М.Ю..