Міжкафедральний методологічний семінар на тему: «Державно-правові погляди Митрополита Андрея Шептицького».

30.11.2019 | 19:38

28 листопада 2019 р. о 14:00 в залі засідань Вченої ради юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся Міжкафедральний методологічний семінар, організований кафедрою історії держави, права та політико-правових учень та кафедрою конституційного права України юридичного факультету, на тему: «Державно-правові погляди Митрополита Андрея Шептицького».

На початку роботи Методологічного семінару виступив доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень Ігор Йосипович Бойко, який наголосив  на важливості вивчення державно-правових поглядів Митрополита Андрея  Шептицького, який втілює взірець українського патріотизму, служіння народові і жертовності заради утвердження української державності, чого бракує нинішнім керманичам України. Андрей Шептицький закінчив юридичний факультет Вроцлавського університету (Пруссія). Під час навчання їздив до Італії (де був прийнятий папою Левом XIII), а також до Києва та Москви, де спілкувався з представниками українського національного руху. У 1888 р. отримав в університеті ступінь доктора права. Був депутатом австрійського парламенту (пожиттєвим членом Верхньої палати, або Палати панів)  і Галицького крайового сейму У 1942 р. Митрополит Андрей Шептицький звернувся з посланням до духовенства «Як будувати рідну хату?», у якому Митрополит визначає шляхи розбудови держави, зазначаючи, що «ідеалом нашого національного життя є наша рідна всенаціональна Хата-Батьківщина. Тому й надзвичайно важливо, щоб усе духовенство єпархії якнайправильніше над тим працювало, щоб по нашим силам спричинитися до здійснення цього ідеалу».

З доповіддю про життєий шлях, становлення філософсько-правових і богословських поглядів Андрея Шептицького виступила студентка другого курсу юридичного факультету Юля Шевчик. Також на методологічному семінарі виступили доктори юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права України Павло Федорович Гураль, кандидат юридичних наук, доцент Андрій Володимирович Кольбенко, кандидат юридичних наук, професор Борис Йосипович Тищик та інші.

Завершуючи Методологічний семінар, було зроблено висновок  про те, що своєю різнобічною діяльністю Митрополит Андрей Шептицький постав в історії держави і права України видатним діячем у сфері захисту громадянських прав і свобод, забезпечення розвитку української національної духовної культури та об’єднання церков задля утвердження національної держави.