Кримінологія: додаткова інформація

12.05.2020 | 17:25

Шановні студенти у  зв’язку із продовженням карантину до 22 травня 2020 року на наступне  практичне заняття виноситься  така тема:

І заняття – Тема 5 “Кримінологічна характристика корисливої та економічної злочинності “. З цієї теми необхідно виконати усі теоретичні питання, усі тести та завдання 3-4

Вимоги до виконання завдань:

1) опрацювати теоретичні питання, що виносяться на заняття (можливі
усна або письмова форма – на вибір студента);
2) письмово виконати тести;

Перевірка опрацювання теоретичних питань , а також виконання завдань та задач будуть перевірені викладачем, який провадить практичні заняття. Термін виконання завдання: 22.05.2020 р.

У разі виникнення питань ви можете написати на електронні скринькі викладачів

Лектор – доц., к.ю.н.Шуп’яна М.Ю

Електронна скринька:shupyana5@gmail.com

Група 1 – к.ю.н. Крикливець Дмитро Євгенович.

Електронна адреса: d.kryklyvets@gmail.com

Група 2 – к.ю.н.Гордієнко Володимир Володимирович

Електронна адреса: volodymyrhordiyenko@gmail.com

Група 3 – к.ю.н. Леськів Соломія Романівна.

Електронна адреса: solomiyal1201@gmail.com

У додатку містяться текст лекцій, що мала відбутися у цей період та текст лекції, що містить інформацію по темі практичного заняття, а з практикумом можна ознайомитися за посиланням

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc.pdf

Економічна злочинність

організован а злочинність