Кримінально – правова охорона особи

12.03.2020 | 23:38

Шановні студенти у додатку розміщені плани практичних занять необхідні для підготовки на наступні два практичні заняття із спецкурсу “Кримінально – правова охорона особи”, зокрема:

на І заняття виноситься усі теоретичні питання та завдання із теми 3 “ЗЛОЧИНИ, ЩО СТАВЛЯТЬ В НЕБЕЗПЕКУ ЖИТТЯ АБО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ”

на ІІ заняття виносяться усі теоретичні питання та задача із теми 4 “КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я”

Вимоги до виконання завдань:

1) опрацювати теоретичні питання, що виносяться на заняття (можливі
усна або письмова форма – на вибір студента);
2) письмово виконати завдання;
3) письмово розв’язати задачі (вирішення задач повинно бути
мотивованим).

Перевірка опрацювання теоретичних питань , а також виконання завдань та задач будуть перевірені викладачем на першому практичному занятті, що відбудеться після завершення карантину і в результаті цієї перевірки будуть виставлені оцінки.

У разі виникнення питань ви можете написати на електронну скриньку викладача

Шуп’яна Мар’яна Юріївна

shupyana5@gmail.com

Тема 3

Тема 4