Конкурс на вакантні місця державного замовлення

11.11.2019 | 17:58

У зв’язку з наявністю на юридичному факультеті вакантного місця державного замовлення, на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка, Положення про організацію освітнього процесу ЛНУ ім. І. Франка, Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення, розпорядженням декана юридичного факультету оголошено  конкурс на переведення на одне вакантне місце державного замовлення за освітнім ступенем «бакалавр» за напрямом підготовки 08 «Право», спеціальність 081 «Право» на 3 курсі денної форми навчання.  

Строк подачі документів для участі у конкурсі на переведення – до 18 листопада 2019 року.