Конкурс на вакантні місця державного замовлення

19.03.2019 | 16:25

Шановні студенти!

У зв’язку з наявністю на юридичному факультеті вакантних місць державного замовлення, на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка, Положення про організацію освітнього процесу ЛНУ ім. І. Франка, Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення було оголошено конкурс на переведення на вакантні місця державного замовлення.

Кількість вакантних місць:
На 2 курсі  денної форми – 2 місця (освітній ступінь «бакалавр», спеціальність 081 «право»)
На 4 курсі  денної форми – 2 місця (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «правознавство»)

Строк подачі документів для участі у конкурсі на переведення на вакантні місця державного замовлення – до 3 квітня 2019 року.

Повний текст розпорядження

Положення про переведення