Конференція трудового колективу юридичного факультету, 28.12.2020

25.12.2020 | 14:46

28 грудня 2020 року о 14 год. 00 хв. відбудеться Конференція трудового колективу юридичного факультету.

Порядок денний:

  1. Звіт декана юридичного факультету за період 2015-2020 роки.
  2. Різне.

Конференція відбудеться на платформі Microsoft Teams, ключ доступу:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgzNzQ4YjEtYTJlYi00MjBmLWEzMzktZDUyN2MxMjIwNTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222cdae229-d13a-4501-b372-497c90c30f19%22%7d
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=2cdae229-d13a-4501-b372-497c90c30f19&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf&threadId=19_meeting_MTgzNzQ4YjEtYTJlYi00MjBmLWEzMzktZDUyN2MxMjIwNTc2@thread.v2&messageId=0&language=uk-UA