Колектив кафедри цивільного права та процесу вітає доц. Ю. М. Юркевича з присудженням наукового ступеня доктора юридичних наук!

20.12.2017 | 23:00

Доцент кафедри цивільного права та процесу Юрій Миколайович Юркевич успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 3 жовтня 2017 року. Тема дисертаційної роботи – «Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України». Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Володимир Михайлович Коссак.
Колектив кафедри цивільного права та процесу вітає Юрія Миколайовича і бажає подальших наукових здобутків!