Кафедрою конституційного права на запит Конституційного Суду України надано науковий висновок щодо окремих положень законодавства України

16.01.2019 | 18:55

Кафедрою конституційного права Львівського університету на запит судді Конституційного Суду України Володимира Мойсика надано науковий висновок щодо питань, порушених у конституційних поданнях Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини, 65 народних депутатів України, про визнання такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положень пункту 5 частини першої статті 3, абзацу третього частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» від 23 березня 2017 року №1975-VIII (електронне декларування антикорупційних активістів).

За наслідками наукового аналізу, фахівцями кафедри зроблено висновок про те, що існує як юридична, так і фактична неможливість досягти визначеної в преамбулі Закону мети, яка відповідає конституційним інтересам економічного добробуту (частина 2 статті 32 Конституції України) шляхом включення окремих категорій осіб до кола суб’єктів, на яких поширюється дія Закону. Це, своєю чергою, свідчить про відсутність співмірності (пропорційності) між, з одного боку, встановленою Законом особливістю правового статусу окремих категорій осіб, порівняно із правовим статусом інших категорій осіб, які перебувають в аналогічній ситуації, та, з іншого боку, із метою забезпечення економічного добробуту.

Таким чином, у зазначеному вище випадку існують підстави вбачати невідповідність положень пункту 5 частини 1 статті 3 Закону конституційним засадам рівності й недискримінації, в тому числі за ознакою належності особи до громадської організації при встановленні обмежень права кожного не зазнавати втручання в особисте життя.

Над науковим висновком працювали професор кафедри конституційного права, доктор юридичних наук Рабінович С.П. та доцент кафедри конституційного права, кандидат юридичних наук Чорненький В.І.

З повним текстом Висновку можна ознайомитись за гіперпосиланням.