Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права. Розподіл наукових керівників. Магістерські (кваліфікаційні роботи) 2020/2021 н.р.

08.07.2020 | 18:01

Шановні студенти груп 5мВ, 5мД, 5мЄ, 6Бмз!
Нижче наведено перелік затверджених тем магістерських робіт (у відповідності із вашими заявами) та затверджених наукових керівників (у відповідності із педагогічним навантаженням викладачів)

 

 

Магістерські роботи 2020/2021

 

М5Д  Спеціалізація: КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО (ДЕННА)

 1. Зелінська М. Захист прав та інтересів учасників господарських товариств у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів.  к.ю.н. Шпуганич І.І.
 2. Мостовий М. Захист персональних даних у господарській діяльності. доц. Самагальська Ю.Я.
 3. Пелих Ю. Правове регулювання конкуренції в Україні та ЄС. доц. Самагальська Ю.Я.
 4. Німак М. Вихід та виключення учасника товариства з обмеженою відповідальністю.  доц. Мартин В.М.
 5. Романенко В. Акціонерні товариства у континентальній та англосаксонській правових системах: порівняльно-правовий аспект. проф. Яворська О.С.
 6. Путящик Я. Правові форми використання реклами у господарській діяльності.  доц. Самагальська Ю.Я.
 7. Іваночко М. Управління корпоративними правами держави.  к.ю.н. Шпуганич І.І
 8. Ткачук І. Реклама та її види за законодавством України та США доц. Самагальська Ю.Я.
 9. Сташків Ю. Правове регулювання реклами в мережі Інтернет. к.ю.н. Паєнок А.О.
 10. Налапко О Правовий режим статутного капіталу акціонерного товариства. к.ю.н. Шпуганич І.І.
 11. Леміщук О. Недобросовісна реклама: поняття, види та її ідентифікація. доц. Самагальська Ю.Я.
 12. Маркович П.  Захист прав акціонерів: законодавство та судова практика. доц. Гладьо Ю.О.

  М5В Спеціалізація: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (ДЕННА)

  1. Дідушко С. Правовий режим інтернет сайту.   доц.  Тарасенко Л.Л.
  2. Ружило Р. Договірні зобов’язання у сфері колективного управління авторськими і суміжними правами. к.ю.н. Кметик-Подубінська Х. І.
  3. Садовська Д. Право на доступ до Інтернету. доц. Тарасенко Л.Л.
  4. Флис Х. Охорона прав на винаходи (корисні моделі) за Договором про патентну кооперацію. к.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І.
  5. Гладун П. Охорона прав на торговельні марки за Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків. доц. Тарасенко Л.Л.
  6. Дученко А. Правова охорона комерційної таємниці за законодавством України та зарубіжним законодавством. к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
  7. Юзьвяк Р. Доменні спори. к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 
  8. Криницька Г. Правовий режим службових творів як об`єктів інтелектуальної власності. к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
  9. Ловінський М. Порівняльна характеристика законодавства ЄС та України у сфері колективного управління майновими авторськими (суміжними) правами.к.ю.н. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
  10. Федорук Ю. Фірмовий стиль як об’єкт правової охорони. доц. Тарасенко Л.Л.
  11. Шитець М. Примусові ліцензії на об’єкти патентного права за законодавством України та зарубіжним законодавством. доц. Тарасенко Л.Л. 

  М6Б Спеціалізація: КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО (ЗАОЧНЕ)

  1. Мицак О. Охорона прав інтелектуальної власності організації мовлення. к.ю.н. Шпуганич І. І. 
  2. Опайнич В. Банкрутство господарських товариств. доц. Гладьо Ю.О.
  3. Скорик В. Правовий статус фондової біржі. к.ю.н. Шпуганич І.І.
  4. Яцик А. Захист прав акціонерів у процедурах squeez-out(сквіз-аут) та sell-out (сел-аут). к.ю.н. Шпуганич І.І.
  5. Спільчак І. Корпоративне управління в акціонерних товариствах. доц. Гладьо Ю.О.
  6. Мачкур В. Правове регулювання майнових відносин в товариствах з обмеженою відповідальністю. к.ю.н. Паєнок А. О. 
  7. Васильчак Н. Правове регулювання провадження діяльності у сфері інформаційних технологій.  к.ю.н. Паєнок А.О.

  М5Є ПРИВАТНО-ПРАВОВА (денна)

  1. Пач С. Охорона прав на комерційні позначення в мережі Інтернет.  проф. Яворська О.С.