Уточнена інформація щодо врахування додаткових балів за активну участь у науковій діяльності у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

15.05.2020 | 12:44

У зв’язку із наближенням сесійного періоду інформуємо студентів про можливість, а викладачів про необхідність врахування додаткових балів за активну участь у науковій діяльності.

Перш за все, для нарахування додаткових балів студентам необхідно надіслати викладачам відповідних навчальних дисциплін в електронному вигляді наведену нижче інформацію щодо додаткових балів з відповідних підстав.

При цьому, якщо студент виявив намір щодо врахування додаткових балів до поточної успішності за опубліковану статтю у фаховому виданні або тези доповідей на науковій конференції, він не може звертатись за цими ж підставами щодо врахування додаткових балів до стипендійного рейтингу.

Усім студентам, які брали участь та / або зайняли призові місця у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, подали наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт нараховуються додаткові бали до поточної успішності.

– для додавання 2 балів за наукову роботу, захищену на науковому гуртку його активним членом, необхідно, щоб керівники наукових гуртків (викладачі відповідних кафедр) надіслали подання в електронному вигляді викладачам навчальних дисциплін (з яких проводились наукові гуртки) зі списком студентів та їх номерів груп, тем захищених наукових робіт, дат захистів та клопотанням про необхідність додавання додаткових балів із відповідних навчальних дисциплін, з яких захищались наукові роботи.
з прикладом подання можна ознайомитись тут.
– для додавання 3 балів за призове місце або 1 балу за участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із кожної навчальної дисципліни, питання з якої були включені до завдань Олімпіади, необхідно ознайомитись із списком учасників олімпіади, відповідних навчальних дисциплін та доданих балів за посиланнями та повідомити про це викладачів, які проводять відповідні навчальні дисципліни та підводять підсумок поточного контролю:
Додаткові бали за призові місця та участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з правознавства у 2019-2020 навчальному році

Додаткові бали за призові місця та участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Адміністративне право та судочинство України» у 2019-2020 навчальному році

Додаткові бали за призові місця та участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» у 2019-2020 навчальному році

Додаткові бали за призові місця та участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» у 2019-2020 навчальному році

– для додавання 2 балів за опубліковані тези доповіді у Збірнику матеріалів XІХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (24 квітня 2020 року). (Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020), необхідно ознайомитись зі списком та представити його викладачу навчального курсу згідно з тематики опублікованих тез доповіді.

Студент, котрий виявив намір щодо врахування додаткових балів до поточної успішності за цією підставою, не може звертатись за цією ж підставою щодо врахування додаткових балів до стипендійного рейтингу.

– для додавання 2 балів за опубліковані тези доповіді в інших Збірниках матеріалів конференцій, необхідно надіслати її скан- або фото-копію в електронному варіанті на електронну скриньку заступника декана з наукової роботи (nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua) з темою листа «Додаткові бали_Тези доповіді_ПІБ_№ групи» із зазначенням керівника відповідного навчального курсу згідно з тематикою опублікованої наукової статті та клопотанням про врахування 2 додаткових балів.

Студент, котрий виявив намір щодо врахування додаткових балів до поточної успішності за цією підставою, не може звертатись за цією ж підставою щодо врахування додаткових балів до стипендійного рейтингу.

– для додавання 3 балів за опубліковану наукову статтю, необхідно надіслати її скан- або фото-копію в електронному варіанті на електронну скриньку заступника декана з наукової роботи (nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua) з темою листа «Додаткові бали_Наукова стаття_ПІБ_№ групи» із зазначенням керівника відповідного навчального курсу згідно з тематикою опублікованої наукової статті та клопотанням про врахування 3 додаткових балів.

Студент, котрий виявив намір щодо врахування додаткових балів до поточної успішності за цією підставою, не може звертатись за цією ж підставою щодо врахування додаткових балів до стипендійного рейтингу.

– для додавання 3 балів за подання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни, яка є основною для проведення конкурсу, ознайомитись зі списком студентів і поданих наукових робіт та представити його викладачу навчального курсу згідно з тематики наукової роботи.
– для додавання 5 балів за активну роботу у Лабораторії практичного права з навчальної дисципліни, що є основною у вказаній роботі і яка читається студентам відповідного курсу, необхідно ознайомитись із поданням Завідувача лабораторія практичного права «Юридична клініка» за посиланням  та повідомити про це викладачів, які проводять відповідні навчальні дисципліни та підводять підсумок поточного контролю.
– для додавання 5 балів за успішне навчання у школах іноземного права та відвідування факультативних занять, які проводяться іноземними викладачами, із навчальної (-их) дисципліни (-н), з яких читалися лекції та здійснювався підсумковий контроль у вказаних школах чи на заняттях, необхідно, щоб керівники шкіл іноземного права (викладачі відповідних кафедр) надіслали подання в електронному вигляді викладачам навчальних дисциплін (з яких читалися лекції та здійснювався підсумковий контроль у вказаних школах чи на заняттях) зі списком студентів та їх номерів груп, дат проведених лекцій та клопотанням про необхідність додавання додаткових балів із відповідних навчальних дисциплін, з яких читалися лекції та здійснювався підсумковий контроль.
– для додавання 3 балів за активну участь у національних відбіркових турах для участі у Міжнародних судових змаганнях, що будуть проводитися за кордоном та 7 балів за участь у Міжнародних конкурсах, судових змаганнях, що проводилися за кордоном, з дисципліни, яка є основною для проведення конкурсу, необхідно надіслати скан- або фото-копію підтверджуючих документів в електронному варіанті на електронну скриньку заступника декана з наукової роботи (nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua) з темою листа «Додаткові бали_ Міжнародні судові змаганнях _ПІБ_№ групи» із зазначенням керівника відповідної навчальної дисципліни, яка є основною для проведення конкурсу та клопотанням про врахування 3 чи 7 додаткових балів;

Нагадаємо, що додаткові бали додаються до кінцевої суми балів поточної успішності на момент початку екзаменаційної сесії.

Додаткові бали додаються лише до поточної успішності із того (тих) предмета (-ів), із якого студент займався науковою роботою чи який є основним для проведення відповідного наукового заходу.

Одна і та ж наукова робота (наукова стаття, тези доповідей тощо) студента не може бути підставою для отримання додаткових балів за різними пунктами, що вказані вище.