Графік захисту практику студентами денної форми навчання

07.02.2017 | 16:30

 

Розпорядженням Декана юридичного факультету передбачено проведення захисту навчальної/виробничої практики студентами третього,четвертого та п’ятого (спеціалісти) курсів.

Захист практики провести у наступній послідовності:
Третій курс

група дата час № комісії місце
ЮРД-31 15.02.2016 09.00-11.30 3/1 Каф. конституційного права
ЮРД-32 15.02.2016 09.00-11.30 3/1 Каф. конституційного права
ЮРД-33 16.02.2016 09.00-11.30 3/1 Каф. конституційного права
ЮРД-34 16.02.2016 09.00-11.30 3/1 Каф. конституційного права
ЮРД-3А 17.02.2016 15.00-17.00 3/1 Каф. конституційного права
ЮРД-35 17.02.2016 13.30-16.30 3/1 Каф. конституційного права
ЮРД-36 15.02.2016 09.00-11.30 3/2 Каф. адміністративного та фінансового права
ЮРД-37 15.02.2016 09.00-11.30 3/2 Каф. адміністративного та фінансового права
ЮРД-38 16.02.2016 09.00-11.30 3/2 Каф. адміністративного та фінансового права
ЮРД-39 16.02.2016 09.00-11.30 3/2 Каф. адміністративного та фінансового права
ЮРД-3Б 17.02.2016 08.30-10.00 3/2 Каф. адміністративного та фінансового права
ЮРД-3В 14.02.2017 10.00-13.30 3/2 Каф. адміністративного та фінансового права
ЮРД-3Г 14.02.2017 10.00-13.30 3/2 Каф. адміністративного та фінансового права

Четвертий курс

група дата час

комісії

місце
ЮРД-41 14.02.2016 13.00-15.00 4/1 Каф. цивільного права і процесу
ЮРД-42 14.02.2016 13.00-15.00 4/2 Каф. кримінального процесу і криміналістики
ЮРД-43 14.02.2016 13.00-15.00 4/3 Каф. кримінального права і кримінології
ЮРД-44 15.02.2016 13.00-15.00 4/1 Каф. цивільного права і процесу
ЮРД-45 15.02.2016 13.00-15.00 4/2 Каф. кримінального процесу і криміналістики
ЮРД-46 15.02.2016 13.00-15.00 4/3 Каф. кримінального права і кримінології
ЮРД-47 17.02.2016 13.30-15.00 4/3 Каф. кримінального права і кримінології
ЮРД-48 16.02.2016 11.30-15.00 4/2 Каф. кримінального процесу і криміналістики
ЮРД-49 16.02.2016 11.30-15.00 4/3 Каф. кримінального права і кримінології
ЮРД – 4Б

 

17.02.2017

 

13.30-15.30

 

 

4/2

Каф. кримінального процесу і криміналістики

 

 

П’ятий курс (спеціалісти)

 

ЮРД – 51с 16.02.2016 13.00-15.00 4/1 Каф. цивільного права і процесу

 

2. Для проведення заліку за підсумками проходження навчальної практики у студентів, які проходили практику в органах місцевого самоврядування,в районних адміністраціях, затвердити комісію № 3/1 у наступному складі:
Голова комісії – проф. Гураль П.Ф.
Члени комісії :
– доц. Мочульська М.Є.
– Кобрин В.С.
– Шандра Р.С.
– Кахнич В.С.
– Барабаш Н.П.

3. Для проведення заліку за підсумками проходження навчальної практики у студентів, які проходили практику в органах місцевого самоврядування, у районних адміністраціях, затвердити комісію №3/2 у наступному складі:
Голова комісії – проф. Кобилецький М.М.
Члени комісії:
– Паславська Н.Т.
– Березовська І.Р.
– Мостовий А.С.
– Трепак Л.М.
4. Для проведення заліку за підсумками проходження навчальної практики у студентів, які проходили практику в судах та органах прокуратури затвердити комісію № 4/1 у наступному складі:
Голова комісії – доц.Лемик Р.Я.
Члени комісії:
– Оприско М.В.
– Юркевич Ю.М.
– Квіт Н.М.
– Фурик І.Я.
– Довгань Г.В.
– Коцовська О.Л.

5. Для проведення заліку за підсумками проходження навчально-ознайомчої практики у студентів, які проходили практику в судах та органах прокуратури затвердити комісію № 4/2 у наступному складі:
Голова комісії – проф. Береський Я.О.
Члени комісії:
– Фігурський В.М.
– Мазур М.Р.
– Войнарович А.Б.
– Нор Н.В.
– Мурадов В.В.
– Самагальська Ю.Я.

6. Для проведення заліку за підсумками проходження навчально-ознайомчої практики у студентів, які проходили практику в судах та органах прокуратури затвердити комісію № 4/3 у наступному складі:
Голова комісії – доц. Стрепко В.М.
Члени комісії:
– Жиравецький Т.М.
– Жолнович О.І.
– Ласько І.М.
– Стасів О.В.
– Чопко Х.І.
– Полянська І.Я.
7. Для захисту навчальної/виробничої практики студенти зобов’язані подати у відповідну комісію щоденник практики, характеристику з місця проходження практики, розгорнутий звіт про проходження практики та узагальнені матеріали, зібрані під час проходження практики(копії відповідних документів). У звіті повинно бути описано робота, що особисто виконувалась студентом в період проходження практики. Звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. Звіт повинен бути завірений керівниками практики базового місця та від факультету.
8. За результатами складання студентами заліку комісія виставляє диференційовану оцінку за національною та міжнародною шкалами. Головам комісій до 15 березня 2017 року подати в деканат письмовий звіт про захист студентами практики.