ДОЦЕНТ В.В. РЕШОТА УСПІШНО ЗАХИСТИВ ДИСЕРТАЦІЮ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

07.05.2019 | 23:43

7 травня на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.052.19 Національного університету “Львівська політехніка” відбувся захист дисертаційного дослідження доцента кафедра адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. І. Франка Володимира Володимировича Решоти на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему “Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України”.

Захист став черговим етапом професійного поступу Володимира Володимировича, а обговорення засвідчило теоретичну наукову глибин результатів його дослідження, а також їхнє прикладне значення. Гостра та конструктивна дискусія засвідчила високий інтерес до зроблених висновків, що в умовах сьогодення стану функціонування судової гілки влади має очевидний актуальний характер. Обрана дисертантом у співпраці з науковим консультантом структура роботи дозволила підняти надзвичайно широкий і практично неосяжний пласт проблем – від встановлення значення поняття “джерела права” для цілей правозастосування до прикладної характеристики кожного з них, наповнюючи науковою новизною обгрунтування винесеної на захист авторської моделі системи джерел адміністративного права у судочинстві. Отримані схвальні відгуки дисертаційної роботи від професійного наукового середовища, а також функціонерів судової гілки зумовили очевидний результат – одноголосне рішення спеціалізованої вченої ради про присудження Володимиру Володимировичу Решоті наукового ступеня.

Кафедра щиро вітає та пишається високим здобутком нашого колеги, який зміг вдало поєднати продуктивне виконання основного педагогічного навантаження, обов”язків щодо активної участі у житті кафедри і факультету, успішну юридичну практику з такою надзвичайно трудоємкісною та результативною науковою працею. Віримо, що ці високі здобутки закладуть ще одну цеглину у славній історії львівської та всеукраїнської адміністративно-правової доктрини.

КОЛЕГИ БАЖАЮТЬ НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ ТА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВЦЮ!!!