ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА 2 курс

18.03.2020 | 11:58

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 2 курсу, які вивчають вибіркову дисципліну “ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”.

ДО 06.04.2020 ВАМ НЕОБХІДНО ОПРАЦЮВАТИ ТЕМУ 2 та ТЕМУ 3.

Виконані практичні завдання та задачі необхідно надіслати на електронні адреси викладачів
група 1  ас. Паєнок А. О. – anapayenok@gmail.com
група 2 ас. Петрів М.В. – petrivmarkiyan@gmail.com

група 3 ас. Суханов М.О. – maxsukhanov11@gmail.com

група 4 ас. Юркевич Х.І -rayterz@ukr.net

 

За виконані завдання викладачі виставлять оцінки у журнал.

 

Тема 2. Право на життя як невід’ємне природне право людини

 1. Загальна характеристика сутності права на життя та моменту його виникнення.
 2. Право на проведення медичних, наукових та інших дослідів.
 3. Заборона евтаназії: порушення права на розпоряджання власним життям чи захист найвищої соціальної цінності.
 4. Право давати життя іншим як складова реалізації права на життя:
  1. право на проведення стерилізації;
  2. право на штучне переривання вагітності;
  3. право на застосування допоміжних репродуктивних технологій (штучне запліднення та перенесення зародку в організм жінки).

 

Завдання 1.

Проаналізуйте Конвенцію про права дитини,  ст. ст. 25, 1222 ЦК України, ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства» та визначіть з якого моменту виникає право на життя з моменту зачаття чи народження? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 2

Проаналізуйте Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та положення Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/994_334/sp:max100) та визначіть за яких умов можливим є проведення наукового дослідження із залученням людини у якості об’єкта  дослідження. Завдання 3Громадянин П звернувся до Установи, яка провадить медико-біологічні експерименти, із проханням залучити його у якості суб’єкта дослідження, про що надав письмову згоду. У процесі проведення клінічних випробувань громадянин П із урахуванням своїх релігійних переконань вирішив відмовитися від участі в дослідженні у якості суб’єкта у зв’язку із чим подав письмову заяву голові установи. Голова установи ознайомившись із заявою громадянина П повідомив останньому, що ст. 45 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» не передбачає можливості для суб’єкта дослідження самовільно та передчасно припинити участь у медико-біологічному експерименті у зв’язку із чим громадянин П повинен дочекатися завершення експерименту, адже у іншому випадку зобов’язаний буде відшкодувати вартість реактивів, які Установа використовувала при проведенні дослідження за його участю.

Проаналізуйте ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», положення Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/994_334/sp:max100) та Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики затвердженому наказом МОЗ України 23.09.2009  № 690.

Чи вправі громадянин П відмовитися від участі у медико-біологічному дослідженні до моменту офіційного завершення такого дослідження? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 4. Проаналізуйте положення статті 281 ЦКУ, ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статтю  50 СК України, Постанову КМУ від 15 лютого 2006 р. N 144 «Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України».Визначіть умови за яких законним є проведення штучного переривання вагітності? Чи може штучне переривання вагітності порушувати право на життя?Чи може вважатися обмеженням права на батьківство відсутність необхідності отримання згоди чоловіка на штучне переривання вагітності? Відповідь обґрунтуйте. Завдання 5 Батькам неповнолітнього К було повідомлено про можливість взяти участь у програмі клінічних випробувань лікарських засобів з метою лікування захворювання дитини. Зваживши на ту обставину, що інших способів для лікування хвороби наразі немає, батьки спільно з неповнолітнім прийняли рішення погодитися на клінічні випробування препарату. Як цього вимагають норми закону, інформація про участь неповнолітнього у проведені клінічних випробувань була направлена до органів опіки та піклування за місцем постійного проживання дитини. Через декілька днів працівники органу опіки і піклування повідомили батькам неповнолітнього, що медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою, а відтак,  участь їхньої дитини у програмі випробування лікарського засобу, не зважаючи на відсутність альтернативних методів лікування, є незаконною. Проаналізуйте положення ст. 281 Цивільного кодексу України, ЗУ «Про лікарські засоби» та наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009  № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» та надайте батькам неповнолітнього К консультацію щодо законності залучення їхньої дитини до клінічних випробувань лікарських засобів.

Тема 3 Права фізичної особи у сфері охорони здоров’я та надання медичних послуг

 1. Право на охорону здоров’я.
 2. Право на медичну допомогу.
 3. Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров’я.
 4. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я.
 5. Особливості реалізації права на донорство. Види донорства.

 

Завдання 1

Проаналізуйте ст. 298 ЦК України, ст. 16 ЗУ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Чи можна вважати порушенням права на повагу до тіла померлої особи вилучення у неї органів для подальшої трансплантації на підставі наданої від імені членів її сім’ї згоди? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 2

Проаналізуйте ст. 286 ЦК України, ст. 30 СК України, ст. 40 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ЗУ «Про психіатричну допомогу», ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ЗУ «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» та з’ясуйте:

 • чи може вважатися правомірним розголошення лікарської таємниці?
 • чи не буде розголошення лікарської таємниці порушенням права на таємницю про стан здоров’я особи?

 

Завдання 3

Громадянин Е, який навчається у закладі вищої освіти, вирішив стати донором крові, однак, не володіючи достатнім обсягом спеціальних знань щодо особливостей правового статусу донора, звернутися до юриста за роз’ясненням з питань, які стосуються:

 • принципів на яких здійснюється донорство крові;
 • прав та обов’язків донора;
 • гарантій і пільг якими наділяються донори.

Проаналізуйте ЗУ «Про донорство крові та її компонентів», положення постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня оплати давання донорами  крові та (або) її компонентів» та надайте студенту Е таку консультацію.