До уваги магістрів 1 курсу

02.09.2021 | 14:34

Щодо наскрізного спецкурсу

“Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці”

Для проведення лекційних занять студентам 1-го потоку (груп М51-М56) необхідно перейти за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTC7YHP75G7f_V0X8SkBxczbQf7lpb9nVE5yPhMcrhWI1%40thread.tacv2/1630500701433?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f481c85c-0173-4d89-9930-cdb71d769b94%22%7d

 

Для проведення лекційних занять студентам 2-го потоку (груп М57-М5Д) необхідно перейти за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGeYgBzQYodfUETtNGRzog3X83dd3ZVUMy5NX5bucPLw1%40thread.tacv2/1630666705585?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2274a38253-d3dc-4938-bd14-46a23d44f713%22%7d

Заняття відбуватимуться відповідно до розкладу.