Конференція “Актуальні проблеми інтелектуального права”, 23.09.2016

04.09.2016 | 00:41

Збірник матеріалів першої всеукраїнської Науково – практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА», яка відбулася на юридичному факультеті ЛНУ ім.І.Франка 23 вересня 2016 року. У матеріалах Збірника представлені результати науково – практичних досліджень науковців провідних вищих навчальних закладів України та практичних працівників з основних проблем інтелектуального права. Видання адресоване науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів та вищих юридичних навчальних закладів, аспірантам, здобувачам, студентам, а також працівникам суду, патентним повіреним, адвокатам, іншим практикуючим юристам та усім небайдужим до осягнення нових знань у сфері інтелектуального права.

Шановні друзі!

Високоповажні наукове співтовариство, практичні працівники, усі, хто цікавиться проблемами інтелектуальної власності!

 Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка та громадська організація «Центр дослідження інтелектуального права» започатковують проведення науково-практичних конференцій, метою яких є акумуляція, розвиток та пропагування креативних ідей, думок, концепцій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА» проводитиметься у відомому своїми традиціями, історією та сучасністю місті Львові, де кожна цеглина старовинних будинків, кожен камінь львівської бруківки є результатом поєднання інтелектуальної праці митців, зодчих, поетів, письменників, простих галичан з важкою працею мулярів та теслярів, простих робітників. Ця спадщина надихає нас, сучасників, до її збереження та примноження. Як спадкоємці славних інтелектуальних здобутків ми прагнемо у дусі кращих європейських традицій до удосконалення. Саме Ваші ідеї, озвучені на конференції, можуть лягти в основу нових видань, проектів рішень, нормативних актів.

Конференція відбудеться 23 вересня 2016 р. у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Реєстрація учасників починається о 9.00 год., початок роботи конференції о 9.30 год.

Графік роботи конференції буде розроблено після надходження Ваших тез доповідей. Під час перерви у роботі конференції планується обід за рахунок організаторів.

Після завершення роботи конференції відбудеться пішохідна екскурсія старовинним Львовом у супроводі колоритного екскурсовода.

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі вищих навчальних закладів України та інших держав, а також судді, адвокати та всі інші особи, які цікавляться проблематикою інтелектуального права.

Під час конференції відбудеться презентація підручника «Інтелектуальне право України», підготовленого колективом кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.

Після проведення конференції планується опублікування збірника тез доповідей учасників з надісланням примірника учасникам.

Тематика конференції:

 загальнотеоретичні проблеми інтелектуального права (права інтелектуальної власності);

 • авторське право, суміжні права;
 • патентне право;
 • засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту;
 • знаки для товарів і послуг;
 • результати селекційних досягнень;
 • результати творчої діяльності з локальною новизною (ноу-хау, раціоналізаторська пропозиція);
 • захист прав інтелектуальної власності;
 • договори у сфері інтелектуального права;
 • оподаткування об’єктів інтелектуальної власності;
 • митне оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності;
 • судові експертизи у сфері інтелектуальної власності;
 • процесуальні особливості розгляду справ інтелектуальної власності.

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 вересня 2016 р. надіслати до оргкомітету заявку на участь, тези доповідей, які повинні бути оформлені згідно нижче вказаних  вимог, на електронну адресу intellviv@gmail.com

До заявки також слід додати:

1) для доповідей викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів та здобувачів – витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію тез до друку та рецензію наукового керівника, який має науковий ступінь.

2) копію квитанції про сплату організаційних витрат за участь у конференції (у тому числі за публікацію тез доповідей). Розмір організаційних витрат становить 250 грн., не враховуючи комісію банку за послуги. Для докторів юридичних наук, професорів – безоплатно.

Гроші можна переказати на рахунок в ПриватБанку, номер 5168 7420 2047 4213 на ім’я Тарасенка Леоніда Леонідовича. Обов’язково в квитанції зазначається прізвище учасника та призначення платежу – за участь у конференції.

Просимо завчасно повідомити про особисту участь в конференції, час прибуття до м. Львова.

Усі витрати, пов’язані з участю в конференції, оплачуються учасниками особисто або за рахунок організації, яка їх відряджає.

Робоча мова конференції – українська.

Контактна інформація Оргкомітету:

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14,

кім. 257, тел. 032 2394 389

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

тел. 032 239 43 89

e-mail: intellviv@gmail.com

професор Олександра Яворська

тел. 097 430 84 05

доцент Леонід Тарасенко

тел.097-486-55-93

к.ю.н. Юстина Самагальська

тел. 050 430 12 46

Детальніше ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЛЬВІВ 2016