АНОНС: 23-24 квітня 2020 – XІХ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція “Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи

29.02.2020 | 14:54
Молоді науковці та Студентське наукове товариство юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка запрошують Вас взяти участь у XІХ міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи”, яка відбудеться 23-24 квітня 2020 року на базі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 01 КВІТНЯ 2020 РОКУ (ВКЛЮЧНО) bit.ly/lvivconf
Умови участі у конференції
Для участі у конференції необхідно до 01 квітня 2020 року (включно):

— заповнити цю форму (далі);

— сплатити членський внесок в сумі 200 грн. Реквізити для оплати – 4149 4991 0447 3192 (Пустова Наталія). У випадку несплати членського внеску до 01 квітня 2020 року тези доповідей публікуватися не будуть;

— надіслати тези доповіді, засвідчену науковим керівником рекомендацію (в електронному варіанті) та копію (скріншот) квитанції про оплату членського внеску на електронну пошту Оргкомітету: lvivlawconf@gmail.com. У темі листа необхідно вказати номер і назву секції, а також прізвище та ім’я учасника (наприклад: “9. Кримінальний процес та криміналістика. Петренко Іван”). Назви файлів, що додаються до електронного листа, повинні містити прізвище учасника в англійській транслітерації.

Вимоги до оформлення тез доповіді
– текст, виконаний у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx);

– обсяг – до 3 сторінок книжкового формату А4;

– поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

– шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;

– міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка – 1,5 см;

– СТРУКТУРА:
1) назва (великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру);
2) прізвище, ім’я та статус (в дужках: “студент(-ка)” / “аспірант(-ка)”) автора (курсив, жирний шрифт, вирівнювання по центру);
3) назва закладу вищої освіти (курсив, вирівнювання по центру);
4) науковий керівник (в дужках: “Науковий керівник: вчене звання, прізвище та ініціали) (курсив, вирівнювання по центру);
5) основний текст (вирівнювання за шириною);

– посилання та список джерел не подаються;

– при поданні тез доповіді англійською мовою необхідно також подати їх переклад українською мовою (для кожного із варіантів тез має бути створено окремий файл з дотриманням викладених вище вимог);

– текст тез доповіді повинен відповідати загальноприйнятим вимогам академічної доброчесності, не містити плагіату та/або матеріалів, які не підлягають відкритій публікації.