АНОНС: 22-23 квітня 2021 – XХ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи»

10.03.2021 | 15:03

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Молоді науковці та Студентське наукове товариство юридичного факультету запрошують Вас взяти участь у XХ міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи”, яка відбудеться 22-23 квітня 2021 року.

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ: 9 КВІТНЯ 2021 РОКУ (ВКЛЮЧНО)

Основні напрямки роботи конференції

 1. Філософія прав людини, права та держави.
 2. Загальна теорія прав людини, права та держави.
 3. Конституційне право та конституційний процес.
 4. Цивільне право та цивільний процес.
 5. Господарське право та господарський процес, корпоративне право.
 6. Екологічне, земельне, соціальне та медичне право.
 7. Адміністративне, фінансове та інформаційне право.
 8. Кримінальне право та кримінологія.
 9. Кримінальний процес та криміналістика.
 10. Історія держави та права.
 11. Міжнародне право, європейське право, порівняльне право.
 12. Інтелектуальна власність.
 13. Англомовна секція з правознавства.

 

Робочі мови конференції

 • українська;
 • англійська;
 • польська.

Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно до 09 квітня 2021 року (включно):

–          заповнити цю форму – bit.ly/lvivlawconf2021

–          сплатити членський внесок в сумі 200 грн. Реквізити для оплати – 4149 4993 4965 5256 (Литвинюк Каріна). У випадку несплати членського внеску до 09 квітня 2021 року тези доповідей публікуватися не будуть;

–          надіслати тези доповіді, засвідчену науковим керівником рекомендацію (в електронному варіанті) та копію (скріншот) квитанції про оплату членського внеску на електронну пошту Оргкомітету: lvivlawconf@gmail.com;

–          у темі листа вказати номер і назву секції, а також прізвище та ім’я учасника (наприклад: “9. Кримінальний процес та криміналістика. Петренко Іван”). Назви файлів, що додаються до електронного листа, повинні містити прізвище учасника в англійській транслітерації.

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

–          текст, виконаний у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx);

–          обсяг – до 3 сторінок книжкового формату А4;

–          поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

–          шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;

–          міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка – 1,5 см;

–          СТРУКТУРА:

1)        назва (великі літери, жирний шрифт, вирівнювання по центру);

2)        прізвище, ім’я та статус (в дужках: “студент(-ка)” / “аспірант(-ка)”) автора (курсив, жирний шрифт, вирівнювання по центру);

3)        назва закладу вищої освіти (курсив, вирівнювання по центру);

4)        науковий керівник (в дужках: “Науковий керівник: вчене звання, прізвище та ініціали) (курсив, вирівнювання по центру);

5)        основний текст (вирівнювання за шириною);

–          посилання та список джерел не подаються;

–          при поданні тез доповіді англійською мовою необхідно також подати їх переклад українською мовою (для кожного із варіантів тез має бути створено окремий файл з дотриманням викладених вище вимог);

–          текст тез доповіді повинен відповідати загальноприйнятим вимогам академічної доброчесності, не містити плагіату та/або матеріалів, які не підлягають відкритій публікації.

Контакти

lvivlawconf@gmail.com