19 жовтня 2017 р. відбулася Всеукраїнська наукова конференція на тему: «Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн»

20.10.2017 | 12:25

Учасники конференції обговорили найважливіші проблеми викладання історико-правових дисциплін. За результатами конференції були зроблені висновки, що будуть скеровані компетентним органам державної влади.

В роботі конференції взяли участь: доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Львівського національного  університету імені Івана Франка Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного  університету імені Івана Франка Бойко Ігор Йосипович, професор  кафедри історії держави, права та політико-правових учень, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений юрист України Тищик Борис Йосипович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Усенко Ігор Борисович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка Кобилецький Микола Мар’янович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного університету Кравчук Микола Володимирович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Казак Ріната Алімівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кафедра історії держави і права  Національного університету «Одеська юридична академія» Єфремова Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка Семків Віталій Остапович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) Качур Віра Олегівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Середа Ольга Вадимівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка Кольбенко Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, суддя Приморського суду м. Одеси Бойчук Андрій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка Коваль Андрій Федорович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  Молла Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка Шевчук Ліліана Едуардівна та інші.