17.02.2017 викладачі кафедри взяли участь у Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин», присвяченій 95-й річниці з дня народження професора В.П.Маслова

28.02.2017 | 10:59

17 лютого 2017 р. у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків) відбулася Науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання приватних відносин», присвячена 95-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П.Маслова. Організаторами конференції виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України та Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України». У роботі конференції прийняли участь науковці з Харкова, Києва, Львова та інших міст України. Кафедру цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка на конференції представляли:

доц. Бек Ю.Б. (тема доповіді «Договірне страхування ризиків»);

доц. Цікало В.І. (тема доповіді «Поняття договору про здійснення прав учасників господарського товариства»;

доц. Юркевич Ю.М. (тема доповіді «Роль договору у регулюванні відносин зі створення фермерських господарств»);

доц. Якубівський І.Є. (тема доповіді «Договір як підстава набуття майнових прав інтелектуальної власності»);

к.ю.н. Оприско М.В. (тема доповіді «Проблеми судової практики розгляду спорів, що виникають із договорів новації боргу у позикове зобов’язання»).