Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета – є аналіз сучасного стану цивільного процесуального законодавства, а також актуальних підходів цивільної процесуальної доктрини, вивчення основних положень практики та теорії цивільного процесуального права, критичний аналіз змісту окремих тлумачень цивільних процесуальних норм, викладених у постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, аналіз судової практики застосування окремих положень Цивільного процесуального кодексу.

Завдання – аналіз актів цивільного процесуального законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних процесуальних документів у цивільних справах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Andrews N. English Civil Procedure: Fundamentals of the New Civil Justice System / Andrews N. – Oxford : Oxford University Press. – . 50р.
 2. Цивільне процесуальне право України. Підручник / Коссак В. М., Лемик Р. Я., Навроцька Ю. В., Сеник С. В / За заг.ред. Коссака В.М. – Видавництво: Право, 2020. – 752 с.
 3. Цивільне процесуальне право України (Загальна та Особлива частини): підруч. / О.В. Гетманцев, Л.А. Кондрат’єва, Л.А. Остафійчук, А.Л. Паскар, І.Ю. Татулич; за ред.. О.В. Гетманцева. Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім.Ю .Федьковича, 2022, 408с., 240с.
 4. Storme M. Approximation of Judiciary Law in the European Union / Storme M.; Rapprochement du Droit Judiciaire de l’Union europeenne. – Kluwer ; Dordrecht. – 225 p.
 5. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mego.info

Додаткова література:

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України, 18 берез. 2004р. (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41. – с. 135.
 3. Цивільний кодекс України, 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – ст.356.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України, 6 липн 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36. – с. 446.
 5. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” 2 червн 2016р. // Відомості Верховної Ради. – – № 31. – ст.545.
 6. Закон України „Про міжнародне приватне право”, 23 черв 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32. – с. 422.
 7. Теоретичні проблеми цивільного процесуального права : Підручник / М.М.Ясинок, М.П.Курило, О.В.Кіріяк, О.О.Кармаза, С.І.Запара та ін.; За заг. ред. д.ю.н. професора М.М. Ясинка. – К.: Алерта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repo.snau.edu.ua
 8. Цивільний процес. Навчальний посібник / Гусаров К.В., Жушман М.В., Кравцов С.О. – Видавництво: Право, 2018. – 362 с.
 9. Цивільне процесуальне право України: Підручник. У 2-х томах / Ясинок ММ– Видавництво «Алерта», 2021. – 330с.; 572с.
 10. Цивільне процесуальне право у схемах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус