Договірне право (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Договірне право» є ключовою для формування у студентів економічного факультету здатності засвоїти договірну термінологію та сформувати у студентів професійне юридичне мислення. Особливу увагу буде надано вивченню загальних положення про договори, про передачу майна у власність і їх класифікація. Особливості укладення, зміни та припинення договорів про передачу майна у власність.  Характеристика окремих видів договорів про передачу майна у власність: а) договір купівлі-продажу та його різновиди; б) договір дарування; в) договір ренти та довічного утримання. Розв’язувати спеціалізовані завдання у сфері договірного права, допомагати сформувати системний підхід до розуміння природи і змісту договорів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання договірних відносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій. Завдання навчальної дисципліни:

  • полягає у засвоєнні студентами знань про поняття предмета і методу договірного права;
  • визначення принципів, функцій та сутності договірного права;
  • з’ясування структури договорів;
  • способи набуття і припинення договорів.

Рекомендована література

  1. Малиновська В. Договори в сфері підприємницької діяльності та їх  ознаки / В. Малиновська //  Право України. – 2001. – № 11.
  2. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / В.М. Коссак. – Львів : Центр Європи, 1996.
  3. Коссак В. М. Проблеми припинення  цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України / В.М. Коссак // Гармонізація законодавства України з правом європейського союзу. – Львів, 2003.
  4. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні /
  5. В.М. Коссак.  –  Львів : Центр Європи, 1999.
  6. Коссак В.М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового цивільного кодексу України / В.М. Коссак // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. – Львів, 2003. – С.21-31.

Силабус:

Завантажити силабус