Olena Ryhina

Position: Associate Professor, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): 23941173

Email: olena.ryhina@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

Problems of comparative law, juvenile justice, the evolution of the mechanism of protection of children’s rights in the United States. 

Publications

 1. Ryhina O. Istoriia derzhavy i prava Spoluchenykh Shtativ Ameryky: novitnii chas (1914 – 2008 rr.): kurs lektsii /O.Ryhina. – Drohobych: Kolo, 2011. – 326 s. 
 2. Ryhina O.M. Sudova systema SShA: kinets KhVIII – pochatok XXI st.: monohrafiia / O.M.Ryhina. – Drohobych: Kolo, 2013. – 388 s. 
 3. Tyshchyk B.Y., Ryhina O.M. Persha chynna Konstytutsiia svitu – istoriia pryiniattia (do 200-richchia Konstytutsii SShA) / B.Y.Tyshchyk, O.M.Ryhina // Pravo Ukrainy. – 2007. – №8.– S.137–140. 
 4. Ryhina O.M. Vzaiemozv’iazok rymskoho ta kanonichnoho prava v konteksti istorychnoho rozvytku derzhav / O.M.Ryhina // Humanitarno-ekonomichni problemy suspilstva: Zbirnyk nauk. prats. Ch.2. – 2006.– S. 8–15. 
 5. Ryhina O.M. SShA: zakon «Pro sudoustrii» 1789 r. / O.M.Ryhina // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I.Franka. – Seriia yurydychna. – 2006.– №43. – S.84–89. 
 6.  Ryhina O.M. Heneza konstytutsiinoho sudovoho nahliadu v SShA: istoryko-pravovyi aspekt / O.M.Ryhina // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I.Franka. – Seriia yurydychna. – 2007.– №44. – S.111–117. 
 7. Ryhina O.M. Stvorennia Verkhovnoho Sudu SShA ta formuvannia yoho kompetentsii naprykintsi XVIII i u XIX st. / O.M.Ryhina // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – Seriia yurydychna. – 2007. – №2. – S.35–43. 
 8. Ryhina O.M. Verkhovnyi Sud SShA yak vyshcha apeliatsiina instantsiia derzhavy: pytannia istorii / O.M.Ryhina // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina – Seriia pravo. – 2007. – №757.– S.50–55. 
 9. Ryhina O.M. Vyznachennia terminu «obshuk» u rishenniakh Verkhovnoho Sudu SShA / O.M.Ryhina // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Seriia yurydychna. – 2007.– №3.– S. 115–124. 
 10. Ryhina O.M. Profesiia suddi u SShA: istoryko-pravove doslidzhennia / O.M.Ryhina // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo. – 2008.– №2. – S.115–118. 
 11. Ryhina O.M. Vynyknennia ta rozvytok «zahalnoho prava» na terytorii SShA / O.M.Ryhina // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Seriia yurydychna. – 2008.– №3.– S. 44–56. 
 12. Ryhina O.M. Shchodo problemy kharakterystyky y otsinky «pravovoi filosofii» suddiv Verkhovnoho Sudu SShA / O.M.Ryhina // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo. – 2009.– №6.– S. 28–31. 
 13. Ryhina O.M. Verkhovnyi Sud SShA pid holovuvanniam Ch.E. Khiuza / O.M.Ryhina // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I.Franka – Seriia yurydychna. – 2009.– №49.– S.47–53. 
 14. Ryhina O.M. Do pytannia pro stanovlennia ta rozvytok federalnoi sudovoi systemy SShA / O.M.Ryhina // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I.Franka – Seriia yurydychna. – 2010.– №50.– S.98–104. 
 15. Ryhina O.M. Zahalni zasady stanovlennia ta rozvytku instytutu usynovlennia (udocherinnia) u SShA / O.M.Ryhina // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo. – №1 –2011. – S.10–13. 
 16. Ryhina O.M. SShA: vyznachennia mistsia prozhyvannia dytyny pislia rozirvannia shliubu yii batkiv (istoriia rozvytku problemy) / O.M.Ryhina // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I.Franka – Seriia yurydychna. – 2011.– №54.– S.81–96. 
 17. Ryhina O.M. Zakon pro usynovlennia ditei 1851 roku shtatu Massachusets – persha sproba pravovoho rehuliuvannia problemy usynovlennia u SShA / O.M.Ryhina // Pravo Ukrainy. – 2011. – №11.– S.266–273. 
 18. Ryhina O.M. Zastosuvannia smertnoi kary do osib, yaki vchynyly zlochyny do dosiahnennia povnolittia (istorychnyi aspekt problemy) / O.M.Ryhina // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. I.Franka – Seriia yurydychna. – 2012.– №56.– S.140–146. 
 19. Ryhina O.M. «Keating-Owen Child Labor Act of 1916» – persha federalna sproba zaboronyty vykorystannia pratsi dytyny u SShA / O.M.Ryhina // Pravo Ukrainy. – 2013. – №12.– S.296–304 (0,9 druk. ark.) 
 20. Ryhina O.M. SShA: problema vprovadzhennia zaborony zastosuvannia pratsi dytyny (XIX – pochatok XX st.) / O.M.Ryhina // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2013.– №58. –S.103–108 (0,6 druk. ark.) 
 21. Ryhina O.M. SShA: sotsialno-pravovi problemy zdiisnennia dytynoiu prava na zhyttia u XIX – na pochatku KhKh st. / O.M.Ryhina // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo, pravo. – 2013. – №5. –S.3–7 (0,5 druk. ark.). 
 22. Ryhyna E.M. Problematyka prymynenyia detskoho truda v rabote Yulyana Bachynskoho «Ukraynskaia ymmyhratsyia v Soedynenykh hosudarstvakh Ameryky» / E.M.Ryhyna // Mezhdunarodnыi nauchno-praktycheskyi pravovoi zhurnal «Legea si Viata» (Respublyka Moldova, Kyshenev). – №11/3 (263). Naiabr, 2013. – S.172–176 (0,5 druk. ark). 
 23. Ryhyna E.M. SShA: pravovaia sehrehatsyia shkol – priapiatstvye oshchusshchestvlenyia rebenkom prava na obrazovanye (konets KhIX – 50-e hody XX v.) / E.M.Ryhyna // Mezhdunarodnыi nauchno-praktycheskyi pravovoi zhurnal «Zakon y zhyzn» (Respublyka Moldova, Kyshenev). – №9/3 (261). Sentiabyr, 2013. – S.175–178 (0,4 druk. ark) 
 24. Ryhina O.M. Sudy u spravakh malolitnikh (nepovnolitnikh) u SShA: istoryko-pravove doslidzhennia / O.M. Ryhina // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia pravo, vypusk 27, T.1. – 2014. – S.47–50 (0,4 druk. ark.). 
 25. Ryhina O.M. SShA: evoliutsiia doktryny «naikrashchykh interesiv dytyny» (XIX-XX st.) / O.M.Ryhina // Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu: Seriia yurysprudentsiia. – 2015. – №13.– S.74–79 (0,6 druk. ark.) 
 26. Ryhina O.M. SShA: obmezhennia prav nepovnolitnikh u kryminalnomu protsesi (istoryko-pravove doslidzhennia) / O.M.Ryhina // O.M. Ryhina // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia pravo, vypusk 35, T.2, Ch.1. – 2015. – S.63–66 (0,4 druk. ark.). 
 27. Ryhina O.M. Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia vidnosyn batka i dytyny u kontseptsii sera Viliama Blekstona / O.M. Ryhina // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu: Seriia yurydychni nauky. Vypusk 1, T.1. – S.54–58. 
 28. Ryhina O.M. SShA: problemy ratyfikatsii Konventsii pro prava dytyny 1989 r. / O.M. Ryhina // Almanakh mizhnarodnoho prava. Vypusk 11, 2016. – S. 92-101. 
 29. Ryhina O.M. Rol Verkhovnoho Sudu SShA u vyrishenni politychnykh pytan / O.M.Ryhina // Humanitarno-ekonomichni problemy suspilstva: III nauk.-prakt. konf., 28–29 hrud. 2006 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2006. – S.92–98. 
 30. Ryhina O.M. Osoblyvosti pravovoho stanovyshcha Verkhovnoho Sudu SShA na pidstavi Konstytutsii 1787 r. / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XIII rehion. nauk.-prakt. konf., 8–9 liut. 2007 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2007. – S.128–129. 
 31. Ryhina O.M. «Developmental period» Verkhovnoho Sudu SShA / O.M.Ryhina // Vid hromadianskoho suspilstva do pravovoi derzhavy: II mizhnar. nauk.-prak. konf., 25 kvit. 2007 r.: Tezy dopovidei. – Kharkiv, 2007. – S.122–126. 
 32. Ryhina O.M. Osoblyvosti pryiniattia ta pryroda rishen Verkhovnoho Sudu SShA / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XIV rehion. nauk.-prakt. konf., 6 liut. 2008 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2008. – S.385–387. 
 33. Ryhina O.M. Polityko-pravovi pohliady Oleksandra Hamiltona pro sutnist federalnoi sudovoi vlady / O.M.Ryhina // Vid hromadianskoho suspilstva do pravovoi derzhavy: III mizhnar. nauk.-prak. konf., 24 kvit. 2008 r.: Tezy dopovidei. – Kharkiv, 2008. – S.86–88. 
 34. Ryhina O.M. Poniattia zasad konstytutsiinoho ladu SShA / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XIII rehion. nauk.-prakt. konf., 4-5 liut. 2009 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2009. – S.84–86. 
 35. Ryhyna E.M. Problema nezavysymosty sudebnoi vlasty: aktualnыi opыt SShA / E.M.Ryhyna // Konf. Lomonosov-2008; sektsyia «Iurysprudentsyia»; podsektsyia «Ystoryia zarubezhnoho hosudarstva y prava». 
 36. Ryhina O.M. Vplyv khrystyianstva na stanovlennia i rozvytok feodalnoi Polshchi / O.M.Ryhina // Aktualni problemy istorii derzhavy i prava krain Tsentralno-Skhidnoi Yevropy (prysviacheno 150-richchiu O.Baltsera): mizhnar. nauk. konf., 24-25 kvit. 2009 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2009. – S.154–156. 
 37. Ryhina O.M. Sudova systema amerykanskykh shtativ / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XIV rehion. nauk.-prakt. konf., 9-10liut. 2010 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2010. – S.81–82. 
 38. Ryhina O.M. Zasady pravovoho stanovyshcha Heneralnoho Sudu za Konstytutsiieiu Pylypa Orlyka 1710 r. / O.M.Ryhina // Konstytutsiieiu Hetmana P. Orlyka 1710 roku – vyznachna pam’iatka ukrainskoho prava (prysviachena 300-richchiu pryiniattia Konstytutsii Hetmana Pylypa Orlyka): Stud-aspir. nauk. konf., 28 kvit. 2010 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2010. – S.29–31. 
 39. Ryhina O.M. Evolution of the institute of custody in the USA: on the child should stay withafterparents’ divorce / O.M.Ryhina // Rymske pravo i suchasnist (Shereshevski chytannia): Mizhnar. nauk. konf., 4 hrud. 2010 r.: Tezy dopovidei. – Odesa, 2010. – S.315–318. 
 40. Ryhina O.M. SShA: okremi pytannia pidsudnosti sprav shchodo vstanovlennia opiky nad ditmy / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XVII rehion. nauk.-prakt. konf., 3-4 liut. 2011 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2011. – S.85–86. 
 41. Ryhina O.M. Problema zastosuvannia pratsi dytyny u SShA (XVIII – pochatok KhKh st.) / O.M.Ryhina // Naukova spadshchyna profesora V.S. Kulchytskoho i suchasnist: XXIV mizhnar. istoryko-pravova konf., 28 kvit. – 1 trav. 2011 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2011. – S.374–378. 
 42. Ryhina O.M. Okremi aspekty rozuminnia „naikrashchykh interesiv” dytyny u SShA / O.M. Ryhina // Liudyna i zakon: publichno-pravovyi vymir: mizhn.-prakt. konf. „VII Prybuzki yurydychni chytannia”, 25-26 lyst. 2011 r.: Tezy dopovidei. – Mykolaiv, 2011. – S.54–56. 
 43. Ryhina O.M. Doslidzhennia Heorha Shtammera pro dosvid funktsionuvannia sudiv u spravakh malolitnikh u SShA na pochatku KhKh st. / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini:XVIII rehion. nauk.-prakt. konf., 26–27 liut. 2012 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2012. – S.105–107. 
 44. Ryhina O.M. SShA: rozvytok instytutsii typu vypravno-trudovykh kolonii dlia nepovnolitnikh (1825 r. – kinets XIXst.) / O.M. Ryhina // XXVI Mizhn. istoryko-pravova konf. «Derzhava, pravo i yurydychna dumka u Baltochornomorskomu rehioni: istoriia ta suchasnist», 27-29 kvit. 2012 r.: Tezy dopovidei. – Odesa, 2012 – S.515–520. 
 45. Ryhina O.M. Deiaki protsesualni problemy funktsionuvannia sudiv u spravakh malolitnikh SShA / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XIKh rehion. nauk.-prakt. konf., 7-13 liut. 2013 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2012. – S. 64-66. 
 46. Ryhina O.M. SShA: evoliutsiia rasovoi intehratsii shkil pislia fundamentalnykh rishen Verkhovnoho Sudu u spravakh «Braun I» i «Braun II» / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XX rehion. nauk.-prakt. konf., 6-7 liutoho 2014 r. – Lviv, 2014. – S.110–114. (0,3 druk. ark.). 
 47. Ryhina O.M. SShA: evoliutsiia pravovoho rehuliuvannia zastosuvannia pratsi dytyny u XX st. / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XKhI rehion. nauk.-prakt. konf., 12-13 liut. 2015 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2015. – S. 115-119. (0,4 druk. ark.) 
 48. Ryhina O.M. Okremi fundamentalni pretsedenty Verkhovnoho Sudu SShA u pytanniakh yuvenalnoi yustytsii: istoryko-pravove doslidzhennia / O.M.Ryhina // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini: XXII rehion. nauk.-prakt. konf., 4-5 liut. 2016 r.: Tezy dopovidei. – Lviv, 2016. – S. 99-103. (0,4 druk. ark.) 
 49. Ryhina O. M. Separate problems of national mechanism for the Protection of Children’s Rights in the US (the end of 19th -20th centuries) / Ryhina O. M. // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27–28. novembra 2015, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava), 2015. – R.88-91. 
 50. Ryhina O.M. Osoblyvosti pravovoho statusu dytyny v anhlo-amerykanskii pravovii doktryni (XVIII – XX ST.) // O.M. Ryhina // Sbornyk materyalov mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy «Novыi vzghliad na evroyntehratsyonnыe protsessы v Moldove y Ukrayne: yurydycheskyi aspekt» (O noua perspectiva a proceselor d integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic»)), 25-26 marta 2016 h., Kyshynev (Respublyka Moldova) – S.281–284. 
 51. Ryhina O. M. Do pytannia pro «vikovyi tsenz dytynstva»: zahalnoteoretychna kharakterystyka / O.M. Ryhina // Pravo i suspilstvo. – 2017. – №4. – S.33-37. 
 52. Ryhina O.M. Problema interpretatsii termina «pravovyi status dytyny»: teoretyko-pravovyi aspekt/ O.M. Ryhina // Pravo ta derzhavne upravlinnia. – 2017. – №3 (28). – S.17-24. 
 53. Ryhina O.M. SShA: osoblyvosti zastosuvannia kryminalnykh pokaran do nepovnolitnikh (kin. KhVIII – poch. KhKhI st.) / O.M. Ryhina / Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : materialy KhXIII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7–8 liutoho 2017 r.) : u 2 ch. Ch. 1. – Lviv : Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2017. – S.102–105. 
 54. Ryhina O. M. SShA: zhorstoke povodzhennia z dytynoiu (istoryko-pravovyi aspekt) / O.M.Ryhina // Visegrad Journal on Human Rights. – №5. – 2018. – S.76–81. 
 55. Ryhina O.M. Okremi pytannia nastannia povnolittia u SShA: istoryko-pravovyi aspekt / O. M. Ryhina // Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: kolekcja prac naukowych «ΛΌHOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. – Tom 1. – Obukhov : Drukarnia PE Gulyaeva V.M., 2018. – S.103–106. 
 56. Ryhina O. Stanovlennia ta rozvytok systemy orhaniv ta ustanov u sferi zakhystu prav dytyny v SShA / O. Ryhina // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: mater. XXV zvit. nauk.-prakt. konf. (7-8 liutoho 2019 r.): u 2-kh ch. – Ch. 1. – Lviv, 2019. – S. 218–222. 

Biography

Olena Ryhina was born on May 12, 1983 in the city of Lviv. In 2005 she received a master’s degree from the Faculty of Law of Ivan Franko National University of Lviv. Since 2006 he has been a lawyer. In 2005–2009 she studied at the graduate school of Ivan Franko National University of Lviv. 

On October 30, 2009 she defended her PhD thesis “Supreme Court of the United States: formation, features of competence and role in shaping the constitutional order of the state.” 

In 2005–2007 he was a lecturer at the Lviv branch of the European University. In 2008–2009 he was an assistant professor at the Department of Fundamentals of Law of Ukraine, Faculty of Law, Ivan Franko National University of Lviv. In 2009-2013 he was an assistant professor at the Department of State History, Law and Political and Legal Studies, in 2013-2016 he was an associate professor of this department. Since 2016, he has been an associate professor at the Department of Fundamentals of Law of Ukraine, Faculty of Law, Ivan Franko National University of Lviv. 

Projects

Sports law 

Protection against discrimination in Ukraine 

Constitutional Law (ECU) 

Theory of Law and State (ECU) 

Legal documentation 

Schedule

Page with teachers schedule not found!