Andrii Koval

Position: Associate Professor, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 2394173

Email: andrii.koval@lnu.edu.ua

Research interests

History of intellectual development of mankind, history of formation and coexistence of nation-states, history of formation of political and legal ideologies (theories, concepts, doctrines) 

Publications

 1. Koval A. Suspilni zv’iazky – osnova pravovoi kontseptsii Stanislava Dnistrianskoho // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia yurydychna.— Vyp. 35.— Lviv, 1999.— S. 150-154; 
 2. Koval A. Sotsialne poniattia prava v pravovii kontseptsii S.Dnistrianskoho // Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia yurydychna.— Vyp. 36.— Lviv, 2000.— S. 170-175; 
 3. Koval A. Ideia natsionalnoi derzhavy u pravovykh pohliadakh Stanislava Dnistrianskoho // Materialy VII rehionalnoi naukovo praktychnoi konferentsii (13-14 liutoho 2001 r.) „Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini”.— Lviv, 2001.— S. 28-30; 
 4. Koval A. Pravo narodu na samovyznachennia v tvorchii spadshchyni Stanislava Dnistrianskoho // Naukovyi zbirnyk YuI TANH “Aktualni problemy pravoznavstva”.— Vyp. 2.— Ternopil, 2001.— S. 78-81; 
 5. Koval A. Pohliady Stanislava Dnistrianskoho na prava liudyny ta hromadianyna // Zbirnyk naukovykh prats Odeskoi natsionalnoi yurydychnoi akademii “Aktualni problemy polityky”. — Vyp. 13-14.— Odesa, 2002.— S. 883-888; 
 6. Koval A. Dzherela ta formy prava v pravovii kontseptsii Stanislava Dnistrianskoho // Zbirnyk naukovykh prats Odeskoi natsionalnoi yurydychnoi akademii “Aktualni problemy derzhavy i prava”.—Vyp. 16.— Odesa, 2002.— S. 107-111; 
 7. Koval A. Stanislav Dnistrianskyi — vyznachnyi ukrainskyi pravoznavets // Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv ta aspirantiv „Aktualni problemy pravoznavstva ochyma molodykh vchenykh”.— Spetsvypusk № 1.— Khmelnytskyi, 2002.— S. 38-39; 
 8. Koval A. Pohliady S.Dnistrianskoho na pravoznavstvo yak nauku // Zbirnyk naukovykh prats Odeskoi natsionalnoi yurydychnoi akademii „Aktualni problemy derzhavy i prava”.—Vyp. 22.— Odesa, 2004 r.— S. 78-82; 
 9. Koval A. Poniattia, formy ta vydy mizhderzhavnykh i mizhnarodnykh vidnosyn u kontseptsii S.Dnistrianskoho // Zhyttia i pravo. Lvivskyi pravnychyi chasopys.— № 1. — Lviv, 2005.— S. 23-27; 
 10. Koval A.F. Problemy Ukrainy shchodo zabezpechennia prav liudyny, shcho peredbacheni u Konventsii pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod 1950 roku ta protokolakh do nei // Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy KhIV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 6 liutoho 2008r. m. Lviv. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2008. – S.. 19-21 
 11. Koval A.F. Pravovi idei Stanislava Dnistrianskoho u zakonodavstvi Avstro-Uhorshchyny // Intehratsiini protsesy v istorii prava, derzhavy, yurydychnoi dumky ta pravookhoronnoi diialnosti. XIX Mizhnarodna istoryko-pravova konferentsiia 15-18 travnia 2008 r.. – Ivano-Frankivsk, 2008. – S. 15-18 
 12. Koval A. Terytoriia yak osnovna oznaka pravovoi ta natsionalnoi derzhav u teoretyko-pravovykh pohliadakh Ctanislava Ceverynovycha Dnistrianskoho // Zemlia i zemelni vidnosyny v istorii prava, derzhavy i yurydychnoi dumky. XX Mizhnarodna istoryko-pravova konferentsiia. Sudak, 25-28 veresnia 2008 r., S. 212-215; 
 13. Koval A. Zahalno-teoretychni pohliady Stanislava Severynovycha Dnistrianskoho na protsesy formuvannia derzhavy.// Visnyk Lvivskoho universytetu. Lviv- 2009. Seriia yurydychna. Vypusk 48. S. 28-31; 
 14. Koval A. Zahalno-teoretychni pohliady Stanislava Severynovycha Dnistrianskoho na protsesy formuvannia prava.// Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XV rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (4-5 liutoho 2009 r.), Lviv 2009, S. 59-61. 
 15. Koval A.F. S.S. Dnistrianskyi i yoho vnesok u rozvytok ukrainskoi pravnychoi terminolohii // Materialy 21 Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii istorykiv prava «Poniattia, terminy i katehorii istoryko-pravovoi nauky» (23-26 kvitnia 2009 roku, m. Mykolaiv) S.134-141 
 16. Koval A. Metodolohichni zasady pravovoho svitohliadu S. Dnistrianskoho//. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XVI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6-8 liutoho 2010 r.), Lviv 2010, S. 64-67; 
 17. Koval A. Pryrodno-sotsialno-ekonomichni osnovy prava ta derzhavy u pohliadakh Stanislava Dnistrianskoho// Materialy 23 Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii istorykiv prava «Metodolohichni problemy istoryko-pravovykh doslidzhen (24-26 veresnia 210 roku, m. Alushta) S. 565-568; 
 18. Koval A. Halychyna yak osoblyvyi ob’iekt naukovykh doslidzhen profesora V.S. Kulchytskoho // Materialy 24 Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii istorykiv prava «Naukova spadshchyna profesora V.S. (1919-2009)» (28 kvitnia-1 travnia 2011 roku, m. Lviv), S. 46-50; 
 19. Koval A. Mistse «prava yurystiv» sered riznykh form prava u Pohliadakh Stanislava Dnistrianskoho. // Materialy 25 Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii istorykiv prava «Sudova vlada v Ukraini i Sviti: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku» (16-18 veresnia 2011 roku, m. Saky) S. 262-268; 
 20. Koval A. Zahalna kharakterystyka «chystoi teorii Hansa Kelzena» // II Mizhnarodnoi naukovo-pravktychnoi konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii istorykiv prava (10-11 cherrvnia 2011 roku, m. Sumy), S. 60-64 
 21. Poniattia «narodu» ta «natsionalnykh derzhavtu tvorchii spadshchyni S.Dnistrianskoho» //Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 53. Lviv, 2011, S. 64-68 
 22. Koval A. Naukova, hromadska ta politychna diialnist profesora, akademika Stanislava Severynovycha Dnistrianskoho (1870-1935)// Vrotslavsko-lvivskyi yurydychnyi zbirnyk. Lviv, 2011, Ch. 2, S. 19-32 
 23. Koval A. Antychni kontseptsii yak osnova rozvytku ta formuvannia svitohliadu suchasnoho suspilstva // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XVI rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6-8 liutoho 2012r.), Lviv 2012, S. 83 -85 
 24. Koval A. Osoblyvosti stanovlennia, rozvytku ta vzaiemodii narodiv i derzhav u pohliadakh S.Dnistrianskoho//Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav «Problemy derzhavotvorennia ta pravo tvorennia v Ukraini» (17 liutoho 2012 roku, m. Lviv) S. 229-232. 
 25. Koval A. Stanovlennia ukrainskoi politychnoi ta pravovoi dumky u pershii polovyni XIX stolittia// Materialy 26 Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii istorykiv prava «Derzhava, pravo i yurydychna dumka u Baltochornomorskomu rehioni: istoriia i suchasnist» (27-29 kvitnia 2012 roku, Odesa), S 210-216; 
 26. Koval A. Vytoky sotsiolohichnykh pohliadiv Yevhena Erlikha ta Stanislava Dnistrianskoho// Erlikhivskyi zbirnyk, Yurydychnyi fakultet Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha, Vypusk 6, Chernivtsi, 2012, S. 83-87; 
 27. Koval A. Zasadnychi pohliady Stanislava Dnistrianskoho na osnovy prava ta derzhavy //Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 55. Lviv, 2012, S. 74-78 
 28. Koval A. Vplyv pravovykh realii kintsia XIX – seredyny XX stolittia na formuvannia novykh yevropeiskykh derzhavno-pravovykh teorii// Materialy 27 Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii Mizhnarodnoi asotsiatsii istorykiv prava: «Istoryko-pravova realnist u hlobalnomu i rehionalnomu vymirakh» (20-23 veresnia 2012 r. u m. Yevpatoriia Avtonomnoi Respubliky Krym (Ievpatoriiskyi fakultet Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav). – S. 111-113. 
 29. Koval A. Prychyny formuvannia novykh zahalnoteoretychnykh pidkhodiv rozuminnia prava ta derzhavy v kintsi XIX – na pochatku XX stolittia// Problemy derzhavotvorennia ta zakhystu prav liudyny v Ukraini materialy XIX zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7-8 liutoho 2013 r.), Lviv 2013 
 30. Koval A. Kształtowanie się „wczesnych” poglądów prawnych ukraińskiego profesora Uniwersytetu Lwowskiego, akademika Wszechukraińskiej Akademii Nauk, przedstawiciela szkoły socjologicznej w prawie, – Stanisława Sewerynowicza Dnistrianskiego (1870-1935) – część I Stattia “Z dziejów Prawa” nr 6 (14), pod Red. A. Lityńskiego, M. Mikołajczyka, W. Organiściaka. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. 
 31. Koval A. Zahalnoteoretychna kharakterystyka rozvytku pozytyvistskoi shkoly prava ta yii vpyv na pravovi shkoly kin. XIX – poch. XX st. //Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 58. Lviv, 2013, S. 62-68 
 32. Koval A. Dzherela ta formy rannikh filosofsko-pravovykh uiavlen narodiv starodavnoho skhodu pro osnovy orhanizatsii suspilstva, prava ta derzhavy// XXIX Mizhnarodna istoryko-pravova konferentsiia «Dzherela prava Ukrainy, inshykh krain ta mizhnarodnoi spilnoty: istoriia ta suchasnist» (19-22 veresnia 2013 roku, m. Feodosiia), S. 420-428 
 33. Koval A. Naukova spadshchyna doktora yurydychnykh nauk, profesora yurydychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu — VOLODYMYRA HAVRYLOVYChA SOKURENKA (1921-1994). //Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 60. Lviv, 2014, ( podano do druku) 
 34. ANDRIY KOVAL. STANISLAV SEVERYNOVYČ DNISTRIANSKYJ (1870 – 1935) – VYNIKAJÚCI UKRAJINSKÝ PRÁVNIK VÝCHODNEJ EURÓPY// HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ROČNÍK 6 ČÍSLO 2/2014 http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2014-1 
 35. Koval A.F. Zarodzhennia ta rozvytok politychnykh ta pravovykh idei u starodavnii Hretsii (vid Homera do Sokrata) // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XIKh rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6-7 liutoho 2014r.), Lviv 2014, S.90-94 
 36. Koval A. Pohliady Pamfila Yurkevycha na rozvytok nauky prava ta zarodzhennia antychnykh osnovopolozhnykh yevropeiskykh politychnykh ta pravovykh pohliadiv //XXXI Mizhnarodna istoryko-pravova konferentsiia «Derzhavnyi suverenitet, natsionalna bezpeka i svitovyi pravoporiadok v istoryko-pravovomu vymiri» 27–30 lystopada, m. Berehovo2014 r. 
 37. Koval A. Evoliutsiia antychnykh politychnykh ta pravovykh idei u yevropeisku kontseptsiiu pryrodnoho prava u period Prosvitnytstva// Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini. Materialy XX rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6-7 liutoho 2015r.), Lviv 2014, S. 
 38. Koval A. Osoblyvosti utverdzhennia ukrainskoho narodu ta ukrainskoi natsii u pratsiakh Volodymyra Starosolskoho//XXXII Mizhnarodna istoryko-pravova konferentsiia «Syla prava i pravo syly: istorychnyi vymir ta suchasne bachennia problemy», Kyiv-Poltava, PUET, 2015, s. 277-282 
 39. Koval A. Pravovyi analiz «filosofii prava» yak nauky ta zarodzhennia antychnykh politychnykh ta pravovykh pershoosnov i pratsiakh Pamfila Danylovycha Yurkevycha (1826-1874)// Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna. Vypusk 60. Lviv, 2014, 
 40. Koval A.F. Evoliutsiia prav liudyny ta znachennia Velykoi khartii Volnostei dlia zhyttia suchasnoho suspilstva//Materialy XXXIII Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 17-20 veresnia 2015 roku (s. Koblevo), Kyiv-Kherson 2015, s. 44-52 
 41. Koval A.F. Features of functioning of prosecutors in Slovakia and Poland as a basis for international cooperation and reforming the prosecutor’s office in Ukraine. (Osoblyvosti funktsionuvannia prokuratur u Slovachchyni i Polshchi yak osnova mizhnarodnoho spivrobitnytstva ta reformuvannia prokuratury v Ukraini)// The Nintn (9th) International Scientific Conference on Private and Public Law, 16 December, 2015. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Edukation GmbH, Viena, Austria 2015 
 42. Koval A. Viina yak nevid’iemna skladova istorii liudstva, yaka vplyvaie na formuvannia natsionalnoi svidomosti, kultury narodu, yoho zvychaiv ta realizatsii prava narodu na samovyznachennia// Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXI zvitnoi naukovo–praktychnoi konferentsii (4–5 liutoho 2016 r.): u 2-okh ch. Ch. 1. – Lviv: Yurydychnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2016. – 220 s. S.63-67 
 43. Koval A.F. Suchasna vitchyzniana istoriohrafiia pro vplyv khrystyianstva, tserkvy ta dukhovenstva na formuvannia kultury, natsionalnoi svidomosti ta natsionalnoi derzhavy ukraintsiv//Materialy XXXIV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii 26-29 travnia 2016 roku (m. Tysmenytsia), Kyiv-Kherson 2016, s. 190-195 
 44. KOVAĽ, A: VÝVOJ NÁRODNO-OSLOBODZOVACIEHO HNUTIA NA UKRAJINE A PRÁVA NA SEBAURČENIE NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA// HISTORIA ET THEORIA IURIS (HTI) je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ROČNÍK 8 CISLO 2016/1 S. 47-53 http://www.pravnedejiny.sk/4/casopis/historia-et-theoria-iuris-2016-1 

Biography

Andrii Koval was born on December 3, 1976. 

1983 – 1993 – studies at the Lviv specialized school №8 with in-depth study of the German language 

1993 – 1998 – studies at the Faculty of Law of Ivan Franko National University of Lviv 

1998 – 2001 – postgraduate studies at the Department of History and Theory of State and Law of Ivan Franko National University of Lviv 

2001 -2009 – Deputy Director of the College of Law (since 2005 part-time) 

2005 – defense of the dissertation for the degree of Candidate of Law in specialty 12.00.01 on “Views of Stanislav Dnistryansky on law and the state (general theoretical analysis)” 

2005 – 2010 – Assistant Professor of History of State, Law and Political and Legal Studies 

Since 2007 – a full member of the International Association of Historians of Law 

Since 2010 – Associate Professor of History of State, Law and Political and Legal Studies 

2013 – awarded the academic title of Associate Professor of History of State, Law and Political and Legal Studies 

Since 2013 – a full member of the Shevchenko Scientific Society (legal commission) 

Author of more than 40 publications. 

Projects

History of political and legal doctrines 

Politology 

Roman private law 

History of the state and law of foreign countries 

History of the state and law of Ukraine 

Schedule

Page with teachers schedule not found!