Bohdan Hutiv

Position: Lecturer, History of the state, law and political law teachings Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): (032) 2394173

Email: bohdan.gutiv@lnu.edu.ua

Research interests

History of the state and law of Ukraine, history of the state and law of foreign countries, Roman private law, political science. 

Publications

 1. Hutiv B.I. Fuero Sepulvedy (1300 r.) – vyznachna pam’iatka prava serednovichnoi Ispanii / B. I. Hutiv // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. – 2015. – № 4. – S. 49-53  
 1. Hutiv B.I. Osoblyvosti pravovoho instytutu hromadianstva derzhavy-mista Vatykan B.I. Hutiv // Kelm, «Knowledge, Education, Law, Management». 2018 № 4 (24) S. 113-121  
 1. Utvorennia Papskykh volodin v Italii ta zasnuvannia Papskoi derzhavy. B.I. Hutiv // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Yurydychna. 2017. Vypusk 64. S. 37-46. (2,01 druk. ark.)  
 1. Hutiv B.I. Lateranski uhody yak pravove pidgruntia dlia stanovlennia mista-derzhavy vatykan. B.I. Hutiv// Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Yurydychna. 2017. Vypusk 65. (1, 23 druk. ark.)  
 1. Hutiv B.I. Kanonichne pravo yak odne z osnovnykh dzherel prava Vatykanu. B.I. Hutiv// Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Yurydychna. 2019. Vypusk 68, S. 88-96 (1,52 druk. ark.)  
 1. Hutiv B.I. Orhanizatsiia zdiisnennia sudovoi vlady Derzhavy-mista Vatykan. B.I. Hutiv// Yuvileinyi zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Volodymyra SemenovychaKulchytskoho z nahody 100-richchia vid dnia narodzhennia / Redkolehiia: I. Y. Boiko (holova), B. Y. Tyshchyk, M. M. Kobyletskyi, A. V. Kolbenko, H. M. Fedushchak- Paslavska, L. E. Shevchuk; za redaktsiieiu doktora yurydychnykh nauk, profesora I. Y. Boika. – Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2019. – 396 s.  
 1. Hutiv B.I. Do pytannia pro peredumovy utvorennia papskykh volodin v Italii ta zasnuvannia Papskoi derzhavy. B.I. Hutiv// Materialy XXIII zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii LNU imeni I.Franka yurydychnoho fakultetu, 7–8 liutoho 2017 r.: «Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini». 2017 r. Ch.1  
 1. Hutiv B.I. Istorychnyi dosvid derzhavno-pravovoho rozvytku mista-derzhavy Vatykan ta yoho znachennia dlia Ukrainy./ Bohdan Ihorovych Hutiv // Aktualni problemy vykladannia istoryko-pravovykh dystsyplin v systemi vyshchoi yurydychnoi osvity Ukrainy i zarubizhnykh krain : Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii, Lviv, 19 zhovtnia 2017 r. / LNU imeni I.Franka. – Lviv, 2017. – Vyp. 1. – S.140-145.  
 1. Hutiv B.I. Hromadianstvo Vatykanu: spetsyfika, zmist, pidstavy nabuttia ta prypynennia // Hutiv B.I. Stanovlennia ta transformatsiia derzhavno-pravovoi dumky v Halychyni (XVIII-XX st.): materialy kruhloho stolu prysviachenoho 25-richchiu stvorennia navchalno-naukovoho yurydychnoho instytutu DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka// 19 travnia, m. Ivano-Frankivsk S. 119-123  
 1. Hutiv B.I. Istoryko-pravovi aspekty stanovlennia pravovoho statusu hlavy mista- derzhavy Vatykan. B.I. Hutiv // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXIV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii LNU imeni I.Franka yurydychnoho fakultetu, 7–8 liutoho 2018 r. // LNU imeni I.Franka. – Ch.1.  
 1. Hutiv B.I. Polityko-pravovyi status hlavy suchasnoi derzhavy-mista Vatykan. B. I. Hutiv // Aktualni problemy reformuvannia systemy zakonodavstva Ukrainy: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Zaporizhzhia, 25-26 sichnia 2019 roku. Zaporizhzhia: Zaporizka miska hromadska orhanizatsiia «Istyna», 2019. S. 7-12  
 1. Hutiv B.I. Pravova systema derzhavy-mista Vatykan. B.I. Hutiv // Materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid», Ternopil, 5-6 kvitnia 2019 roku, TNEU, Yurydychnyi fakultet S. 29-31  
 1. Hutiv B.I. Orhanizatsiia zdiisnennia vykonavchoi vlady derzhavy-mista Vatykan. B.I. Hutiv // Materialy XVIII mizhnarodnoi studentsko-aspirantskoi naukovoi konferentsii «Aktualni problemy prav liudyny, derzhavy ta pravovoi systemy» 18-19 kvitnia 2019 roku / LNU imeni I.Franka. – Lviv, 2019. – S. 26-28.  
 1. Hutiv B.I. Stanovlennia instytutu konklavu ta yoho znachennia dlia Derzhavy-mista Vatykan. B.I. Hutiv // Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy XXVI zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii LNU imeni I.Franka yurydychnoho fakultetu, 6-7 liutoho 2020 r. // LNU imeni I.Franka. – Ch.1 – S. 34-36  
 1. Hutiv B. Lateranski uhody yak pravove pidgruntia dlia stanovlennia mista-derzhavy Vatykan [Elektronnyi resurs] / B. Hutiv // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2017. – Vyp. 65. – S. 22-29.   
 1. Hutiv B. Stanovlennia kanonichnoho prava yak odnoho z osnovnykh dzherel prava derzhavy-mista Vatykan [Elektronnyi resurs] / B. Hutiv // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. – 2019. – Vyp. 68. – S. 88-96.   
 1. Hutiv B.I. Vplyv rymskoho prava na pravovu systemu derzhavy-mista Vatykan // B.I. HutivZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2019. S. 50-60   
 1. Gutiv I. Human rights and positive obligations of the state / B. I. Gutiv, V. Kovalchuk, I. Zharovska, B. Melnychenko, I. Panchuk // National Academy of Legal Sciences of Ukraine. National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Kharkiv. – 2021. – 28. – P. 27-35. (10.37635/jnalsu.28(3). 2021.27-35).  
 1. Hutiv B. I.Stanovlennia ta funktsionuvannia derzhavnykh instytutiv ta prava Vatykanu / B. I. Hutiv // HALYCh- PRES. Lviv. – 2021. – 540 c.  
 1. Hutiv B.I. Veimarska konstytutsiia yak pravova osnova utvorennia respubliky v nimechchyni. B.I. Hutiv// Elektronne naukove fakhove vydannia «Iurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal» – 2020. № 7. S. 26-28 (0,4 druk. ark.) 

 

Biography

Bohdan Hutiv was born on October 2, 1992 in the village of Lysynychi, Pustomyty district, Lviv region. 

2010 – 2015 – studies at the Faculty of Law of Ivan Franko National University of Lviv 

Since 2016 – postgraduate studies at the Department of History of State, Law and Political and Legal Studies of Ivan Franko National University of Lviv 

Since 2019 – Assistant Professor of History of State, Law and Political and Legal Studies, Ivan Franko National University of Lviv 

In August 2020 – he defended his dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge “law” (specialty 081) on “Formation and development of the Vatican City State: historical and legal research.” 

Projects

History of the state and law of foreign countries 

Schedule

Page with teachers schedule not found!