Вісник Львівського університету

Серія юридична

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України, , індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus Internаtional.

Сайт вісника

Рік заснування:

 1949

Проблематика:

 “Вісник Львівського університету. Серія юридична” висвітлює актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ № 14624-3595Р від 30.10.2008 р.

Періодичність:

1-2 рази на рік

Статті приймаються до 1 березня та до 1 жовтня кожного року

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

 В.М. Бурдін, д-р юрид. наук, проф.

Заступник головного редактора:

В.Т. Нор, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

 О.Г. Панчак, канд. юрид. наук, доц.

Члени редколегії:

 1.  А.М. Бойко, д-р юрид. наук, проф.
 2. І. Й. Бойко, д-р юрид. наук, проф.
 3. З. Буковські, д-р габ., проф. надзв. (Інститут права, адміністрації та управління Університету Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща)
 4. О. В. Грищук, д-р юрид. наук, проф.
 5. П.Ф. Гураль, д-р юрид. наук, проф.
 6. І. Б. Заверуха, д-р юрид. наук, проф. (США)
 7. І. І. Когутич, д-р юрид. наук, проф.
 8. М. М. Кобилецький, д-р юрид. наук, проф.
 9. А. Козічак, д-р габ., проф. надзв. (Інститут права, адміністрації та управління Університету Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща)
 10. В. М. Коссак, д-р юрид. наук, проф.
 11. В. М. Кравчук, д-р юрид. наук, проф. (Львівський окружний адміністративний суд)
 12. Р. Краєвські, д-р габ., проф. надзв. (Інститут права, адміністрації та управління Університету Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща)
 13. Л. А. Луць, д-р юрид. наук, проф.
 14. М. Маршал, д-р наук, проф. (Вроцлавський університет, Польща)
 15. П. Д. Пилипенко, д-р юрид. наук, проф.
 16. Є.О. Письменський, д-р юрид. наук, проф. (Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка)
 17. П. М. Рабінович, д-р юрид. наук, проф.
 18. С. П. Рабінович, д-р юрид. наук, проф.
 19. З. В. Ромовська, д-р юрид. наук, проф.
 20. Б. Й. Тищик, канд. юрид. наук, проф.
 21. О. С. Яворська, д-р юрид. наук, проф.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-41-85
E-mail: codification.bureau.law@lnu.edu.ua

Правила для авторів