Вісник Львівського університету

Серія юридична

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України, , індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus Internаtional.

Сайт вісника

Рік заснування:

 1949

Проблематика:

 “Вісник Львівського університету. Серія юридична” висвітлює актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ № 14624-3595Р від 30.10.2008 р.

Періодичність:

1-2 рази на рік

Статті приймаються до 1 березня та до 1 жовтня кожного року

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

Пилипенко П. Д., д-р юрид. наук, проф.

Заступник головного редактора:

Бурдін В. М., д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Стецик Н. В., канд. юрид. наук, доц.

Члени редколегії:

Бобечко Н. Р., д-р юрид. наук, проф.,
Бойко І. Й.,  д-р юрид. наук, проф.,
Бориславська О. М., д-р юрид. наук, проф.,
Грищук О. В., д-р юрид. наук, проф.,
Гураль П. Ф., д-р юрид. наук, проф.,
Дякович М. М., д-р юрид. наук, проф.,
Кобилецький М. М., д-р юрид. наук, проф.,
Когутич І. І., д-р юрид. наук, проф.,
Коссак В. М., д-р юрид. наук, проф.,
Луць Л. А., д-р юрид. наук, проф.,
Нор В. Т., д-р юрид. наук, проф.,
Письменський Є. О., д-р юрид. наук, проф.,
Рабінович П. М., д-р юрид. наук, проф.,
Рабінович С. П., д-р юрид. наук, проф.,
Ромовська З. В., д-р юрид. наук, проф.,
Синчук С. М., д-р юрид. наук, проф.,
Яворська О. С., д-р юрид. наук, проф.,
Тищик Б. Й., канд. юрид. наук, проф.,
Рим О. М., канд. юрид. наук, доц.,
Яримович У. В., канд. юрид. наук, доц.
Бостян М. Зупанчич (Любляна, Словенія) д-р юрид. наук, проф., Анна Козічак (Бидгощ, Польща) д-р юрид. наук, проф.,
Мачей Маршал (Вроцлав, Польща), д-р юрид. наук, проф.,
Марцін Матчак (Варшава, Польща), д-р юрид. наук, проф.,
Аніта Родіна (Рига, Латвія), д-р юрид. наук, проф.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-41-85
E-mail: codification.bureau.law@lnu.edu.ua

Правила для авторів