ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

26.06.2020 | 13:49

Шановні студенти-магістри ! Відповідно до проведеного розподілу тем кваліфікаційних робіт на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на підставі поданих заяв та згідно з навантаженням викладачів-наукових керівників проведено закріплення наступних тем робіт:
1. Науковий керівник проф. М.М. Кобилецький:
1.1. Організація публічної влади в УНР в період Директорії – Колошкін М. (ЮРДМ-13з)
1.2. Магдебурзьке право в Гетьманщині – Павліш Л.-І. (ЮРДМ-13з)
2. Науковий керівник д.ю.н. В.В. Решота:
2.1. Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні – Козич Н. (ЮРДМ-1Гд)
2.2. Реалізація права на касаційне оскарження судового рішення в адміністративному судочинстві – Смільська В. (ЮРДМ-17д)
2.3. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві – Пак І. (ЮРДМ-17д)
3. Науковий керівник доц. Ільницький О.В.:
3.1. Правова характеристика конкурентних порядків використання публічних коштів – Телішевська Г. (ЮРДМ-13з)
3.2. Правовий режим власних надходжень бюджетних установ – Іванкевич Ю. (ЮРДМ-13з)
3.3. Управління ринками фінансових послуг в Україні – Стрілець Ю. (ЮРДМ-1Ад)
3.4. Декларування як форма контролю за доходами та майном фізичних осіб – Шелест Ю. (ЮРДМ-13д)
4. Науковий керівник доц. Мостовий А.С.:
4.1. Правовий статус фізичної особи як суб’єкта оподаткування – Басюк Т. (ЮРДМ-1Ад)
4.2. Юридична відповідальність за митні правопорушення – Матківська (Гедз) В. (ЮРДМ-13з)
5. Науковий керівник доц. Школик А.М.:
5.1. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів в Україні – Комар Б. (ЮРДМ-13д)
5.2. Адміністративна процедура за законодавством окремих держав-членів Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз – Чирик М. (ЮРДМ-13д)
5.3. Адміністративна процедура видачі дозвільних документів у сфері містобудівної діяльності – Живчук Ю. (ЮРДМ-13д)
5.4. Правовий порядок ухвалення актів планування у сфері містобудівної діяльності – Маруняк Ю. (ЮРДМ-13д)
6. Науковий керівник доц. Янюк Н.В.:
6.1. Оскарження постанов в справах про адміністративну відповідальність – Лєбєдєв Д. (ЮРДМ-13д)
6.2. Провадження в справах про адміністративні правопорушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – Янчук О. (ЮРДМ-1Жд)
6.3. Право на доступ до публічної інформації та гарантії його реалізації – Фурман С. (ЮРДМ-13д)
6.4. Адміністративна відповідальність за неподання декларацій уповноваженими особами – Майданський В. (ЮРДМ-13д)
7. Науковий керівник доц. Паславська Н.Т.:
7.1. Правове регулювання грошових переказів в Україні – Левчук К. (ЮРДМ-13з)
8. Науковий керівник к.ю.н. Джох Р.В.:
8.1. Правові засади регулювання фінансових правовідносин в Україні – Ляхович О. (ЮРДМ-13д)
8.2. Правове регулювання адміністрування податку на доходи фізичних осіб в Україні – Лагун С. (ЮРДМ-17з)
9. Науковий керівник к.ю.н. Полянський Т.Т.:
9.1. Поняття та характеристика строків у податкових правовідносинах – Древняк К. (ЮРДМ-13з)
10. Науковий керівник к.ю.н. Труш М.І.:
10.1. Медіація та врегулювання спору за участю судді в адміністративному судочинстві – Нижник М. (ЮРДМ-13д)
10.2. Правовий статусу учасників адміністративного судочинства в Україні – Онишкевич І. (ЮРДМ-18д)
11. Науковий керівник к.ю.н. Хлібороб Н.Є.:
11.1. Адміністративно правове забезпечення надання електронних адміністративних послуг – Борисюк В. (ЮРДМ-13д)
11.2. Адміністративно-правове регулювання відкритих даних – Голіней Л. (ЮРДМ-13д)