Заочна форма навчання. 6 курс. Захист прав та інтересів особи у приватному праві (блок занять від кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права”

01.06.2020 | 11:20

Щодо організації роботи із дисципліни “Захист прав та інтересів особи у приватному праві 

(блок занять від кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права) 

ЗАОЧНИКИ (курс, магістратура) 

 1. ГРАФІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ГРУПА  ДАТА та ЧАС проведення практичного заняття  ВИКЛАДАЧ 
61  Середа 10.06  

16:40-18:00, 18:10-19:30 

Суханов М.О. 
62  Середа 10.06  

18:10-19:30, 19:40-21:00 

Паєнок А.О. 
63  Середа 10.06  

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Суханов М.О. 
64  Четвер 11.06  

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Суханов М.О. 
65  Четвер 11.06  

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Паєнок А.О. 
66  Четвер 11.06  

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Паєнок А.О. 
67  Вівторок 09.06 

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Суханов М.О. 
68  Вівторок 09.06 

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Паєнок А.О. 
69  Вівторок 09.06 

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Паєнок А.О. 
  Четвер 11.06  

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Суханов М.О. 
  Четвер 11.06  

18:10-19:30, 19:40-21:00 

 

Суханов М.О. 

 

 

2. КОНТАКТИ ВИКЛАДАЧІВ 

УВАГА! Старостам необхідно написати викладачам, які забезпечують проведення практичних занять у Вашій групі із дисципліни з метою отримання доступу до онлайн-кімнат у платформі ZOOM.  Це необхідно зробити протягом тижня з моменту публікації цього оголошення. 

к.ю.н., асистент Паєнок А.О.  anapayenok@gmail.com  

https://www.facebook.com/ana.payenok 

асистент Суханов М.О.  maxsukhanov11@gmail.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000863078173 

 

 

3. РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права забезпечує проведення ДВОХ практичних занять із наскрізної дисципліни.  

Для отримання поточного балу від кафедри, необхідно 

А) брати участь у практичних занять в ZOOM-і згідно плану, наведеного нижче (опрацювати теоретичні, практичні завдання та фабули) та бути готовими давати відповіді на запитання викладачів. 

Б) підготувати ОДИН процесуальний документ (судове рішення) та надіслати викладачам на перевірку не пізніше 10 червня 2020 року 

Групи 61, 63,64,67, 6А, 6Б готують та надсилають викладачеві Суханову М.О. судове рішення за ситуацією №2 з практичного заняття №1 

Групи 62,65,66,68,69 готують на надсилають судове рішення викладачеві Паєнок А.О. за ситуацією №1 з практичного заняття №1 

Судові рішення повинні бути написані самостійно. Однакові роботи будуть відзначені оцінкою “0”. 

Окрім того, старости всіх академічних груп повинні звернутися до лектора (Паєнок А.О.) для отримання доступу до онлайн-кімнати лекцій. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

                            ЗАХИСТ ПРАВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ: 

 1. Захист права на інформацію. Види інформації.
 2. Захист права напрайвесі. Захист персональних даних.
 3. Право на захист гідності та честі, ділової репутації у разі поширення неправдивої/ недостовірної інформації.
 4. Свобода вираження поглядів. Свобода думки і слова. Особливості здійснення та захисту в цифровому середовищі.
 5. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію. Відповідальність за поширення неправдивої інформації про фізичну особу, підприємця, юридичну особу. Спростування неправдивої інформації.
 6. Процесуальні особливості розгляду справ щодо захисту прав в інформаційній сфері. Рішення Європейського Суду з прав людини щодо захисту права на інформацію на свободу вираження поглядів.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: 

1. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 року. Дайте визначення наступним поняттям: «честь», «гідність», «ділова репутація», «поширення інформації про особу», «недостовірна інформація». Хто є позивачем/відповідачем у зазначеній категорії справ? 

 1. Проаналізуйте Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Українська Прес-Група” проти України». В чому полягало порушення права заявника?
 2. Здійсніть аналіз рішень Європейського Суду з прав людини, предметом скарги яких є порушення права на недоторканність життя (прайвесі) (до прикладу, «Ганновер проти Німеччини», «Перрі проти Великобританії», «Пеккпроти Великобританії»).
 3. Охарактеризуйте способи захисту інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах, які поширюються у засобах масової інформації та/або в цифровому середовищі.

ЗАДАЧІ 

Ситуація 1  

Громадянин «П», який є опікуном громадянина «С» звернувся до суду із позовом до лікаря Психіатричної лікарні №2 «Ф» про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 10 000 грн. та моральної у розмірі 50000 грн. завданої неправомірним проведенням кінозйомок за участю громадянина «С» у стінах Психіатричної лікарні де останній перебуває на лікуванні. Також громадяни «П» просить суд заборонити лікарю «Ф» публікувати результати наукових досліджень, які базуються на відомостях про громадянина «С». Свої позовні вимоги громадянин «П» обґрунтовує тим, що лікарем «Ф» було порушено право на таємницю про стан здоров’я громадянина «С», оскільки під час перебування останнього у психіатричній лікарні на лікуванні лікар «Ф» з порушенням вимог закону проводив кінозйомку із одночасною трансляцією у мережі інтернет та прослуховував співбесіди громадянина «С» з лікуючим лікарем «Д» при наданні психіатричної допомоги. Відтак, через систематичне проведення таких незаконних дій з боку лікаря «Ф» у громадянина «С» різко погіршився стан психічного здоров’я, що підтверджено висновком лікуючого лікаря. Як наслідок на лікування громадянина «С» витрачено значно більше коштів ніж зазвичай. Лікар «Ф» заперечуючи позовні вимоги громадянина «П», вказав, що жодних порушень закону ним не допущено, оскільки кінозйомки проводилися для здійснення наукових досліджень з наступною публікацією в межах спільно затверджених між Університетом та Лікарнею тематик. На переконання лікаря «Ф», громадянин «С» не заперечував проти проведення зйомок оскільки постійно кивав головою та посміхався, що навпаки свідчить про покращення його стану, а розголошення відомостей про його захворювання і способи лікування у наукових публікаціях допоможе розробці новітніх методик для успішного лікування пацієнтів із схожими діагнозами. Також лікар «Ф» вказав, що розголошенням відомостей про стан здоров’я громадянина «С» забезпечує оточуючих гарантованим Конституцією України правом на інформацію, адже кожен вправі знати про психічне захворювання громадянина «С», щоб вживати заходи у випадку втечі останнього із лікарні, тобто це є факт, який становить суспільний інтерес. Надайте правовий аналіз ситуації. В чому полягає зміст права на таємницю про стан здоров’я та у яких випадках вона може поширюватися третім особам. Які докази є належними та допустимими для обґрунтування кожної із позицій сторін спору. Вирішіть спір по суті із посиланням на норми чинного законодавства України. 

Ситуація 2  

Юридична особа «Ю», яка є виробником шоколадного печива «Франц» звернулася в суд із позовом до фізичної особи «Х», працівника інформаційного інтернет видання «Право знати все» про зобов’язання спростувати недостовірну інформацію в мережі Інтернет та заборону у подальшому її поширювати. Також юридична особа «Ю» просить суд стягнути з фізичної особи «Х» збитки у розмірі 100 000 грн. понесені у зв’язку із поширенням неправдивої інформації. В обґрунтування своїх позовних вимог юридична особа «Ю» зазначила, що фізичною особою «Х», яка є працівником інформаційного інтернет видання «Право знати все», у своїй щотижневій колонці «Що ми їмо» здійснено публікацію із неправдивою інформацією про печиво «Франц», адже сказано: «Смакуючи печиво «Франц» кожного споживача наповнить відчуття про відсутність у ньому шоколаду, оскільки фактично його тут і немає. Відтак виробник знову намагається нагодувати нас дорогим та неякісним, у всіх значеннях цього слова, печивом, за що, ми можемо лише подякувати і побажати смачного всім споживачам, які ризикнуть його коштувати». Як зазначає юридична особа «Ю» опублікування такої інформації фізичною особою «Х» у повному обсязі не відповідає дійсності, адже печиво «Франц» відповідає вимогам ДСТУ, що підтверджується сертифікатом якості на цей товар. При виробництві печива «Франц» використовуються лише натуральні складники без додавання ароматизаторів чи підсилювачів смаку, а відтак його не можна назвати неякісним. Крім того, на етикетці міститься детальна інформація з складниками печива, що підтверджено висновком наданим у межах телевізійного проекту «Вибір року». Водночас з моменту поширення неправдивої інформації фізичною особою «Х» відбулося різке зниження попиту споживачів на печиво, а це спричинило падіння показників продажу на 70%, а відтак заподіяло збитки у розмірі 100 000 грн., що підтверджено висновком незалежного аудитора. Заперечуючи позовні вимоги фізична особа «Х» зазначив, що своєю публікацією жодним чином не могла задіти репутацію юридичної особи «Ю», адже користуючись правом на свободу вираження поглядів розповіла читачам про свою оцінку печива «Франц». Водночас поданий юридичною особою висновок аудитора не є належним доказом, адже встановлює лише факт падіння показників продажу за останній період. Також фізична особа «Х» вказав, що не є належним відповідачем у вказаній справі, адже не є власником веб-сайту на якому розміщається інформація інформаційного інтернет видання «Право знати все», а відтак позов не може бути задоволеним. Надайте правовий аналіз ситуації. Які докази є належними та допустимими для обґрунтування кожної із позицій сторін спору. Хто має бути відповідачем у вказаному спорі? Вирішіть спір по суті із посиланням на норми чинного законодавства України. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2  

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ 

 1. Загальна характеристика форм захисту прав інтелектуальної власності.
 2. Види порушень авторських та суміжних прав.Камкординг,кардшейринг, «піратство» та інші. 
 3. Способи захисту авторських та суміжних прав. Захист прав у цифровому середовищі.
 4. Способи захисту прав на засоби індивідуалізаціїсуб’єктівгосподарювання; товарів, робіт та послуг. 
 5. Способи захисту патентних прав. 
 6. Способи захисту прав інтелектуальної власності на об’єкти з локальною новизною. 
 7. Недобросовісна конкуренція. 

ПРАКТИЧНІ  ЗАВДАННЯ: 

ЗАВДАННЯ 1. Проаналізуйте статтю 52 ЗУ «Про авторське право та суміжні права». Які спеціальні способи захисту закріплені у цій статті? 

ЗАВДАННЯ 2. Проаналізуйте ст. 52-1 та ст 52-2 ЗУ «Про авторське право та суміжні права». Ознайомтесь з процедурою Take Down Notice. Який порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет? 

ЗАВДАННЯ 3. Що таке патентний тролінг? Які причини його прояву? Ознайомтесь з статтею Шишки Р.Б. «Протидія патентному тролінгу в Україні». Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9122/73-77.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  

ФАБУЛИ 

СИТУАЦІЯ 1 

У січні 2019 р. до суду звернувся позивач Н. з позовом до ТОВ «В» про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з використанням знаку для товарів та послуг, про зупинення та заборону пропускати через митний кордон таких товарів, стягнути з відповідача грошову компенсацію за порушенн я авторських прав (100 000 грн.), зобов’язати відповідача опублікувати у засобах масової інформацію про порушення ним авторських прав позивача, визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг, видане на імя ТОВ «В», від 10.10.2017 р. (дата подання заявки – 02.02.2017 р.). 

На думку позивача, відповідач протягом 2017-2018 років незаконно використовує твір (в тому числі в торговельній марці), авторські права на який зареєстровані за позивачем. Відповідач маркує одяг знаком для товарів і послуг (торговельна марка), у якому використано твір позивача. Авторське право на твір зареєстровано у 25.02.2015 р. за позивачем Державною службою інтелектуальної власності. 

Відповідач подав зустрічний позов до первісного позивача та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (правонаступник Державної служби інтелектуальної власності) про визнання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір недійсним. У зустрічному позові зазначено, що словосполучення, які містяться в графічних зображеннях, зареєстрованих як твори образотворчого мистецтва, створені без застосування творчої праці, а тому твір позивача не може вважатися об’єктом авторського права. Доказом цього є висновок судового експерта, який додано до зустрічного позову. 

Вирішіть спір. Напишіть рішення суду по суті спору. 

   

СИТУАЦІЯ 2 

Іноземне підприємство «SUNSET» звернулось до суду з позовною заявою до відповідача, який є засновником, видавцем та редактором газети «CХІД СОНЦЯ” про захист порушеного права інтелектуальної власності. В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що він є суб’єктом права власності на знаки для товарів та послуг.  Право власності Іноземного підприємства «SUNSET» на знаки для товарів і послуг засвідчені відповідними свідоцтвами. Позивач зазначає, що знаки для товарів та послуг, право власності позивача на які засвідчено свідоцтвами є «візитною карткою» останнього. На підставі них треті особи отримають інформацію щодо оригінальності діяльності позивача, отримують можливість зробити висновок про його професійні та управлінські здібності, порядність та відповідність діяльності вимогам закону. 

Позивач вказує, що в порушення ст. 41 Конституції України, ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у друкованому засобі масової інформації – газеті «CХІД СОНЦЯ» було використано без згоди власника знак для товарів та послуг, право інтелектуальної власності Іноземного підприємства “SUNSET” на який засвідчено свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 75149 від 10 квітня 2010 р. Оскільки відповідачем систематично друкується газета із знаком для товарів і послуг, право інтелектуальної власності на який належить ІП «SUNSET»  інтересам позивача завдається. значна шкода, грубо порушуються його права. 

Охарактеризуйте можливі способи захисту прав позивача. 

  

  

СИТУАЦІЯ 3 

Приватна організація “ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ” в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю “ПІЛОТ” до Приватного підприємства “БАРБЕР” звернулась до суду із позовом про стягнення 100 000,00 грн. компенсації за порушення виключних майнових авторських прав. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач здійснив бездоговірне публічне виконання музичних творів “Diamonds” та “Umbrella” у виконанні  cпівачки Rihanna що підтверджується Актом фіксації та відеозаписом такого публічного виконання. 

Відповідач зазначає про недоведеність організацією належності їй авторського права на спірні музичні твори; оптичний диск з відеофіксацією начебто порушення не являється належним та допустимим доказом у даній справі; ПП “БАРБЕР” не впливає на транслювання музичних творів у приміщенні Торгового центру “ГОСПОДАРОЧКА”, централізоване транслювання музики по всьому комплексу здійснюється іншим ТОВ на підставі укладеного ним договору з іншою організацією, що здійснює управління такими правами. 

Охарактеризуйте механізм договірних відносин між сторонами.  Яке рішення повинен прийняти суд?