ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ВОРОНОВСЬКІ ЧИТАННЯ 2019»

10.10.2019 | 17:14

4 та 5 жовтня 2019 року у Національному університеті Державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання 2019», організована Асоціацією фінансового права України, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національною академією правових наук України, Верховним Судом.

Доброю традицією з минулорічних Читань стало об’єднання під дахом славетного імені професора Воронової Лідії Костянтинівни представників не лише фінансово-правової науки, але й інших суміжних галузей – адміністративного, конституційного, господарського, а також практиків – представників органів виконавчої влади та суддів судів різних інстанцій. В межах такої прогресивної та результативної інтеграції, темою цьогорічної Конференції організатори обрали «Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування». У роботі Конференції взяли участь представники України, Німеччини, Казахстану, Киргизії, доповідаючи про результати власних наукових досліджень з проблем застосування судових рішень у регулюванні правовідносин.

Відзначаючи важливе значення Львівської правничої школи, а також в порядку спадкоємності традицій з минулорічних Вороновських читань, які відбулися у Львові на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, відрити Захід організатори доручили доценту кафедри адміністративного та фінансового права Володимиру Решоті з основною доповіддю на базі його дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Джерела адміністративного права України: проблеми судового застосування» та доценту кафедри адміністративного та фінансового права Олегу Ільницькому зі співдоповіддю, у якому він узагальнив власне бачення на проблему регулятивного значення судових рішень у публічній фінансовій діяльності. Виступи колег в межах першої дискусійної панелі викликали жваве обговорення серед присутніх, оскільки стосувалися визначення методологічної бази до вирішення поставленого у темі Конференції питання на підставі чинного нормативно-правового регулювання та досягнень доктринальної еволюції.

Гострота обговорення, зумовлена бажанням знайти однозначні відповіді учасниками Заходу на ці складні запитання засвідчила очевидну правильність обраної організаторами тематики, водночас, продемонструвала закладену неоднозначність у його вирішенні. Причинами останньої є як законодавчий підхід, так і основи функціонування правової системи в рамках кожної конкретної держави, що істотно впливає на причини, умови та наслідки дослідження питань побудови системи джерел права та місця судових рішень у ній. Водночас, такі широкі компетентні обговорення дозволили сформулювати певні основні підходи, виходячи із природи та значення судової гілки у системі державної влади, юрисдикції, видів проваджень, рівнів інстанційності судових органів, через призму необхідності забезпечення ефективного захисту прав, свобод та інтересів людини, яка безпосередньо звернулася до суду або ж може потенційно зіткнутися із ситуацією, яка досліджувалася судами.