Відійшла у вічність Галина Харитонівна Рябошапко

20.06.2017 | 18:43

Галина Харитонівна Рябошапко:

життєва шляхетність Людини та Вченого

 2 травня 2017 року на 95-му році життя відійшла у вічність старійшина львівської юридичної наукової школи доцент Галина Харитонівна Рябошапко. Розпочате навчання на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка 1940 року незабаром зупинив період Другої світової війни, перебування в евакуації.

Після повернення до м. Львова здобула вищу юридичну освіту. Певний період працювала адвокатом у м. Львові. Проте загалом її трудова діяльність пов’язана з роботою у Львівському державному університеті імені Івана Франка. З 1946 по 1993 роки вона працювала на посадах асистента та доцента кафедр державного права, теорії та історії держави і права юридичного факультету цього вишу.

Професійний шлях наукового зростання за умов тоталітаризму розпочала 1954 року, коли захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – державне право. Тема дисертації – «Міська Рада депутатів трудящих обласного підпорядкування (за досвідом роботи Львівської Міської Ради)». Однак ВАК СРСР, два роки перевіряючи текст дисертації та її позитивний захист у Львівському державному університеті імені Івана Франка без пояснення причин відмовив Г. Рябошапко в присудженні відповідного наукового ступеня. Складні сімейні обставини унеможливили процес оскарження рішення ВАК СРСР.

Тому нова дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень була успішно публічно захищена 1967 року в Харківському юридичному інституті (нині – Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). Тема дисертації – «УРСР – суверенна держава». Науковим керівником був доктор юридичних наук, професор О. Лєпьошкін, офіційними опонентами – кандидат юридичних наук, доцент В. Барахтян, доктор юридичних наук, професор  К. Мокічев. Згодом доцент Г. Рябошапко комплексно досліджувала проблематику національно-державного устрою УРСР і СРСР (з тодішніх ідеологічних позицій).

Зокрема, продовжуючи працювати в Львівському державному університеті імені Івана Франка підготувала до друку монографію з аналогічною назвою. Це викликало різке незадоволення з боку «доброзичливців», які мали адміністративні важелі впливу на видавництво університету, і монографію заборонили публікувати на останній стадії поліграфічного процесу. Причина, начебто, полягала у неналежній назві: вимагалося, щоб вона була сформульована як «УРСР – суверенна держава у складі СРСР». Парадокс: наукову роботу, схвалену ВАКом СРСР, не сприйняли у «суверенній УРСР»…

Роботу в науково-педагогічній площині активно поєднувала з виконанням чисельних доручень адміністрації Львівського державного університету імені Івана Франка щодо повоєнного відновлення матеріально-технічної бази вищого навчального закладу та створення його структурних підрозділів, очолювала професійний комітет юридичного факультету. Як вчений секретар Львівського державного університету імені Івана Франка була в епіцентрі наукового життя, ефективно сприяла розвитку цього важливого напряму діяльності університету.

З 1994 по 2013 роки Г. Рябошапко працювала на посаді доцента кафедри загальної теорії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України. Маючи чималий науковий досвід вона прагнула до переосмислення різних положень радянської науки теорії держави та права, державного (конституційного) права, які були хибними та слугували пропаганді фіктивної моделі радянської державності.

Упродовж десятиліть доцент Г. Рябошапко поступово формувалася як фахівець у царині правознавства. Водночас вона використовувала набуті розмаїті теоретичні знання для ґрунтовної підготовки багатьох поколінь юристів. Її чисельні учні вдячні Вчителю за змістовні лекції, коректний стиль спілкування педагога з студентами. Це було непросто, адже домінувала комуністична ідеологія. Однак доцент Г. Рябошапко завжди прагнула виховувати у студентів не лише повагу до складної правничої професії, яка виконує важливу суспільну місію, а й риси, незалежні від ідеології – порядність, людяність, принциповість.

За тривалу й плідну науково-педагогічну працю, участь у Другій світовій війні доцент Г. Рябошапко неодноразово нагороджували багатьма медалями та іншими почесними відзнаками.

Адміністрація факультету висловлює щирі співчуття родині.